เนื้อเพลง Look into My Eyes - Bone Thugs-N-Harmony

ดู 5,770 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Bone Thugs-N-Harmony | เพิ่มเมื่อ 15 พฤษภาคม 2550

เนื้อเพลง Look into My Eyes

[Krayzie]
We thuggish ruggish n*ggas always, always,
and ready to bring the war up your way, if you hate
Look into My Eyes and tell me what it is you see in me
Would you look into my eyes?
Look into my eyes and tell me what it is you see in me
Could you tell me what you see?

[Bizzy]
Comin' through the door with my militia, why do they bring big n*ggas?
F*ck y'all, with a gang of bodyguards
My n*ggas is stone cold killas, peelas
Steppin' out the limos the b*tch soldiers maintain
Givin' my babies all of my money, but my diamonds steady be shinin'
My gang, you know me. Homies got mo' love
And I'm blessed, when I'm outta my sentence
Pump my fist to Mo Thug, gotta keep the Lord up over my shoulders
Jesus sent me his roll or loco, sober, load a revolver, hold up
Now, buck 'em all to Hell, 'cause I'm showin' 'em
And I seen that the bulletholes was too much, no luck
Ya get blowed up, all of you n*ggas goes out
The surgeons say that your body can not be sewed up
Hold up, and wait a minute
It's time for Bone Thugs, 'cause y'all think that you can really hate, n*gga

[Chorus]

[Krayzie]
What makes a n*gga think he can bite my sh*t and call his sh*t original?
What's worse, tellin' people you made the style we put down three f*ckin'
years ago
And that's just like a n*gga wanna take all the credit
I bet it didn't even occur that we would eventually meet with ya, kid
Don't crash, collide, lock up with the enemy
And I don't wanna say a n*gga's name and all that
but a y'all fin to get stomped, let 'em loose
And they heard the news, ya run up, ya could get dead, oh
Uh-huh, hey, we murder muthaf*ckas in a deadly way -
fully automatic when we let 'em lay
"Aw sh*t! Get down, Leatherface."
F*ck 'em all, if I can't get my respect
Come on, now, put them to rest
What a bloody, bloody mess, but nevertheless, we won't stress
I figured this platinum got you actin' like you got to be me
It's all in your mind, but in time, you'll find we as real as we speak

[Chorus]

[Layzie]
All I see is this soldier, pistol in holster, givin' you the most
I toast to them thugs
N*gga, nothin' but the love of bud that we brought to the table
And a n*gga wanna test, catch slugs, put 'em in the mud
Harmony smooth with the thug sh*t, mo murda to the fools that clone
Five n*ggas loc'd out with the roughness, n*gga
And it's war when you craft these Bones we can get it on
And I'm referrin' to all of y'all b*tches
Y'all know who y'all are when y'all tried that
Rollin' with the E since ninety-three, shuttin'
sh*t down in the industry, n*gga, can you bite that?
I know y'all n*ggas wanna roll with pros, and make friend of foes
But we chosen - God done blessed us with His potion
pure devotion, freely spoken, baby
N*ggas can't see us never, stay together, my click too clever
Ridin' through the days of the stormy weather
Remember: eternal, it means for everlastin'
#1 Assassin blastin', bashin' on all you n*ggas's what I'm doin'
All of the heavens gonna be rulin' trues, when He come
We won't be losin', provin' 'em wrong

[Chorus]

[Wish]
I see five killa realer n*ggas ready to roll wherever I go
True to pull the trigger, smother a n*gga, put 'em in a river
We the killas, and that's for sure
N*ggas out there clownin' mine, you can't rhyme, the style you got is all mine
And when I see you, b*tch, I'm goin' in your pockets double-time
And it's like that, you don't want that
Come and get some pap, pap. Wanna sound like?
Wanna be like? N*gga, we can't have that
Why a n*gga wanna bite the Bone sh*t? Platinum raps
N*gga bet that bitin' sh*t ain't doin' nothin', tryin' to make somethin'
outta nothin'
F*ck it, let's peel caps, buck 'em all down
Put 'em in check, f*ck 'em up with the 44 mag, I'm glad
'cause when you're f*ckin' with Bone, we sendin' 'em home in a bodybag
Now, look into my eyes, bet you see a realer killa thug puttin' it down with
harmony, harmony

[Chorus]

เนื้อเพลง Bone Thugs-N-Harmony ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Look into My Eyes ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Look into My Eyes หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Look into My Eyes เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ