1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Hollywood Undead

เนื้อเพลง Pour Me - Hollywood Undead

เนื้อเพลง Pour Me

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Pour Me ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Pour me, pour me, pour me another,
It holds me, holds me,
Like no other,
One more drink, then I swear that I'm going home,
Truth is, I don't really have a place to go,
So pour me, pour me, pour me another.

I wake up right about the mid-afternoon,
With the sun in the sky but nights coming soon,
I walk to the mirror just to fix myself,
Yeah life gets harder when you love nothing else,
So I pick my pills from the counter drawer,
Pick my self-esteem up off the f*cking floor,
I guess I'm a man of no recourse,
As I crack another bottle, got no remorse,
And I'll say a little prayer for the child in me,
I swear I used to be what I truly believe,
That I'm not just a man with these broken dreams,
Even I could go to heaven,
If I'm part deceased,
So...

Pour me, pour me, pour me another,
It holds me, holds me,
Like no other,
One more drink, then I swear that I'm going home,
Truth is, I don't really have a place to go,
So pour me, pour me, pour me another.

People get sick when they watch you bleed,
When you fell from the top, boy you better believe,
At the bottom, they got just, yeah, just what you need,
Well at the bottom, you can't swim 'cause you drank up the sea,
Then we stop and we look up to the sky,
They don't ask any questions, they ask us why?
Don't have any answers, don't know what to say,
Our knees are getting tired,
Too tired to pray,
That's when we laid down the end of the road,
We all seem to walk and I guess walking alone,
And I'm not just a man with these broken dreams,
Even I could go to heaven,
If I'm part deceased.

Pour me, pour me, pour me another,
It holds me, holds me,
Like no other,
One more drink, then I swear that I'm going home,
Truth is, I don't really have a place to go,
So pour me, pour me, pour me another.

Time just seems to go on and on,
On and on,
And on and on,
Life inside a bottle all alone,
All alone,
The bottles gone,
I'm not just a man with these broken dreams,
Even I could go to heaven,
If I'm part deceased,
Whats life inside a bottle if it's cold?
One more song and I'm finally free,
I'll meet you here in heaven, between the sea,
'Cause I'm not just a man with these broken dreams,
Even I could go to heaven,
If I'm part deceased.
So...

Pour me, pour me, pour me another,
It holds me, holds me,
Like no other,
One more drink, then I swear that I'm going home,
Truth is, I don't really have a place to go,
So pour me, pour me, pour me another.

Pour me, pour me, pour me, pour me,
Pour me another,
Pour me, pour me, pour me, pour me,
Pour me another.

เนื้อเพลง Pour Me ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Pour Me หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Pour Me เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Pour Me

ข่าวบันเทิง