1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Peter Bradley Adams

เนื้อเพลง London Bridge is Falling Down - Peter Bradley Adams

เนื้อเพลง London Bridge is Falling Down

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง London Bridge is Falling Down ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

Build it up with wood and clay
London Bridge is falling
But wood and clay may wash away
All gone before the morning

Build it up with bricks and stone
London Bridge is falling
But bricks and stone won't last alone
They'll crumble 'fore the morning

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

Build it up with iron and steel
London Bridge is falling
But iron and steel will bend and reel
And break before the morning

Build it up with shiny gold
London Bridge is falling
But soon the gold will all be stone
And lost before the morning

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

Sent a man to watch the night
London Bridge is falling
Suppose the man should close his eyes
And sleep until the morning

Give the man a pipe to light
London Bridge is falling
Pack it full and last the night
And burn until the morning

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

London Bridge is falling down
London Bridge is falling
My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

My lady fair where are you now
Cause London Bridge is falling

เนื้อเพลง London Bridge is Falling Down ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง London Bridge is Falling Down หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง London Bridge is Falling Down เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง London Bridge is Falling Down

ข่าวบันเทิง