1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Brad Paisley

เนื้อเพลง You'll Never Leave Harlan Alive - Brad Paisley

เนื้อเพลง You'll Never Leave Harlan Alive

(Darrell Scott)

In the deep dark hills of eastern Kentucky
That's the place where I trace my bloodline
And it's there I read on a hillside gravestone
You will never leave Harlan alive

Oh, my granddad's dad walked down
Katahrins Mountain
And he asked Tillie Helton to be his bride
Said, won't you walk with me out of the mouth
Of this holler
Or we'll never leave Harlan alive

Where the sun comes up about ten in the morning
And the sun goes down about three in the day
And you fill your cup with whatever bitter brew you're drinking
And you spend your life just thinkin' of how to get away

No one ever knew there was coal in them mountains
'Til a man from the Northeast arrived
Waving hundred dollar bills he said I'll pay ya for your minerals
But he never left Harlan alive

Granny sold out cheap and they moved out west
Of Pineville
To a farm where big Richland River winds
I bet they danced them a jig, laughed and sang a new song
Who said we'd never leave Harlan alive

But the times got hard and tobacco wasn't selling
And ole granddad knew what he'd do to survive
He went and dug for Harlan coal
And sent the money back to granny
But he never left Harlan alive

Where the sun comes up about ten in the morning
And the sun goes down about three in the day
And you fill your cup with whatever bitter brew you're drinking
And you spend your life just thinkin' of how to get away

Where the sun comes up about ten in the morning
And the sun goes down about three in the day
And you fill your cup with whatever bitter brew you're drinking
And you spend your life digging coal from the bottom of your grave

In the deep dark hills of eastern Kentucky
That's the place where I trace my bloodline
And it's there I read on a hillside gravestone
You will never leave Harlan alive

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง You'll Never Leave Harlan Alive ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง You'll Never Leave Harlan Alive หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง You'll Never Leave Harlan Alive เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ข่าวบันเทิง