เนื้อเพลง And The Snakes Start to Sing - Bring Me the Horizon

ดู 1,974 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Bring Me the Horizon | เพิ่มเมื่อ 10 เมษายน 2556

เนื้อเพลง And The Snakes Start to Sing

I've lost the plot again
Tell your friends to sharpen their teeth
There's a few quid to be made...

And my soul's a sorry state
So come on down, you're empty lovers.
Wolves come out of the woodwork
And The Snakes Start to Sing.

Do you feel the chill,
Clawing at the back of your neck?
I start to spill.
Did you really think that you could fix me?
They'll sell your bones for another roll.
We'll sharpen your teeth.
Tell yourself that it's just business.

Worms come out of the woodwork.
Leeches crawl from out of the dirt
Rats come out of the holes they call home,
I fall apart.
And the snakes start to sing.

Don't say I'm better off dead,
Cause heaven's full and hell won't have me.
Won't you make some room in your bed?
Well you could lock me up in your heart,
And throw away the key.
Won't you take me out of my head?

I'm just a would've been, could've been,
Should've been, never was and never ever will be.
We'll sharpen your teeth.
Tell yourself that it's just business.
Would've been, could've been,
Should've been, never was, and never ever will be.
Worms come out of the woodwork,
And the snakes start to sing.

Worms come out of the woodwork.
Leeches crawl from out of the dirt
Rats come out of the holes they call home,
I fall apart.
And the snakes start to sing.

If you can't soar with the eagles,
Then don't fly with the flock.
Are you still getting high?
Did you catch your own reflection,
In the knife my mother held?
Or the hell in my father's eyes?

If you can't soar with the eagles,
Then don't fly with the flock.
Are you still getting by?
Was I your knight in shining armour?
The apple of your eye?
Or just a step to climb?

If you can't soar with the eagles,
Then don't fly with the flock.
Are you still getting high?
Did you catch your own reflection,
In the knife my mother held?
Or the hell in my father's eyes?

If you can't soar with the eagles,
Then don't fly with the flock.
Are you still getting by?
Was I your knight in shining armour?
Or the apple of your eye?
Or just a step, a f*cking step to climb!

เนื้อเพลง Bring Me the Horizon ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง And The Snakes Start to Sing ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง And The Snakes Start to Sing หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง And The Snakes Start to Sing เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ