1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Mac Miller

เนื้อเพลง Gees - Mac Miller

เนื้อเพลง Gees

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Gees ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

[Verse 1: Mac Miller]
Ig'nant-ass white kid
But I'm still bicycling and recycling
And I'm still eating Gummy Bear vitamins
All my b*tches taking Vicodin, huffing nitrogen
Hyper than Williams' middle son,
Since I was a little one, moms had to put me on the Ritalin
Made a swisher run, crack the 40 then I lit a blunt
Told Chuck I had a couple raps, so we kicked the drums
All the best rappers are usually dead
But I'm the poison that left a widow Juliet
In the studio with candles lit and Buddha heads
Coming up with all the coldest sh*t, take your Sudafed
Contagious, speaking while sedated
God sh*t, make 'em want to add a couple pages to the Bible
I ain't got nothing left in my will 'cept
Throw it all in the casket, it's mine still
I need some backpack cast raps
Took a break just to kill the game half-ass
Set some rat traps, went to take a cat nap, woke up
Threw the dead bodies in the trash bags
Act polite, but I'm nasty on the mic
Your b*tch don't want my d*ck, then she has to be a dyke
Slap her but she like it, tell me, "Master, feed my pipe"
I'm the Scotch on the Rocks, you the Appletini type
B*tch

[Hook: Mac Miller]
S*ck my d*ck before I slap you with it
Gees
B*tch, s*ck my d*ck before I slap you with it
Gees

[Verse 2: Mac Miller]
Still f*cking with these hoes, though
Ozo on these doppelganger Jojos
Take a b*tch to Soho for some Froyo
Tell her she gon' blow it, Romo
And now I'm out in Cali like Tone-Loc
Young boy, but I'm chilling with some grown folk
No joke, most dope, you just bold smoke
How much coke you got to sell to make a boat float?
Hit 'em, hit 'em 'til they tell me "No more."
I'm a highly difficult ropes course
Pulling up to Rome on a chrome gold horse
Say "What's up?" to the Pope, pull off in a Porsche
Who you kidding? Your flow's warshed
I ain't in the street but I grew you from the porch
I been had hoes, I play sports
Her ass out the bottom of her shorts

[Hook: Mac Miller]
S*ck my d*ck before I slap you with it
Gees
B*tch, s*ck my d*ck before I slap you with it
Gees

[Verse 3: Schoolboy Q]
Black James Bond in a white shaft
Turned my daughter to a queen, turned a dollar to a dream
Flashy as high beams, smoking on good weed
Something from kush seeds, the only strand to smoke for us OGs
I'm rich car service, no car keys
First class flight, 'bout to land on a new b*tch
She f*ck me and swallowed every homie I came with
MCM bag and n*gga, bet some weed in it
200 dollars worth of Backwoods, we all living
Brought the gangsters back to bucket hat, how real is that?
I'm getting money, rub my tummy, that's my baller sack
Put a million in a safe in case I get a case
Faggot-ass judge hating on me cause my money straight
Dropped 10 racks in all 50 states
Gon' name my next tour Million-Man March
Make a nun throw it back while I pull her scarf
She gave me head, my nuts touched her cross, boss

[Outro: Mac Miller]
S*ck my d*ck before I slap you with it

เนื้อเพลง Gees ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Gees หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Gees เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Gees

ข่าวบันเทิง