เนื้อเพลง F*ck The Rest - Falling In Reverse

ดู 160 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Falling In Reverse | เพิ่มเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556

เนื้อเพลง F*ck The Rest

Charlie, what are you barking at? Charlie, I'm trying to sing a song, you gotta go. Charlie, go. Ahem.

My mind is like a puzzle or a rubix cube,
But figuring me out is something that you shouldn't do.
Because my thoughts are locked inside a padded room
And if these padded walls could talk I'd surely be doomed.
Let's go.

Well, trouble's what they told me since the day I was born.
Evil's what they stamped up on my hospital forms.
I tried to choke my mom with my umbilical cord.
The doctor was too busy amputating my horns.
So the devil and the Lord won't keep waging a war,
Pulling me in opposite directions, I'm torn.
A change of course, a deadly force, a terrible storm,
Kicking down the devil's door to settle the score.

It's over, I'm older, I'm alive, I'm sober.
Believe me, I'm living, I'm happy, I'm winning.

Faster, faster, I am on my way.
Shred of this disaster I can truly save, save us.
And I know in my heart I can reach for the stars.
All the things that you dreamed weren't dreams like before.
So just hope for the best, and just say, "F*ck The Rest."

Well, soon they'll be the point where I have a chance.
Cause now I'm stealing fame, I'm in the ears of the class.
All the highschool kids are sick of being told to relax (f*ck off).
The crazier the kid, the tighter his pants.
Yeah, let's start a revolution bringing gothic back,
Gotta march in like an army wearing black-on-black.
Power of a thousand of these motherf*cking zombie cats,
None of them can do it quite like I can.

It's over, I'm older, I'm alive, I'm sober.
Believe me, I'm living, I'm happy, I'm winning.

Faster, faster, I am on my way.
Shred of this disaster I can truly save, save us.
And I know in my heart I can reach for the stars.
All the things that you dreamed weren't dreams like before.
So just hope for the best, and just say, "F*ck the rest."

I'm so tired of being sick, I'm so sick of being tired.
This is for everyone out there who feels like they've had enough.
This song is for you, and your mother too.

You'll never win, they said.
So stop while you're ahead.
And music is my love and passion's in my blood.
So say what you will, cause I just don't give a f*ck.
So get the f*ck up, go.

Faster, faster, I am on my way.
Shred of this disaster I can truly save, save us.
And I know in my heart I can reach for the stars.
All the things that you dreamed weren't dreams like before.
So let's hope for the best, and just say, "F*ck the rest.".
And just say, "F*ck the rest."

เนื้อเพลง Falling In Reverse ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Fuck The Rest ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Fuck The Rest หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Fuck The Rest เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ