1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Guy Clark

เนื้อเพลง Jack of All Trades - Guy Clark

เนื้อเพลง Jack of All Trades

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Jack of All Trades ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Now I don't mind workin' hard
You can't burn me down
They ain't made a job
That I can't work my way around
Sometime I do it for the money
Sometime for the glamour
Sometime I use my head
Sometime I get a bigger hammer

I worked on the railroad
I worked in the fields
I'm a steeple jack and it's a fact
I drive anything on wheels
I can frame a house drive pilin'
Pour that wet concrete
Take a weldin' rig and build a bridge
And I can do it in my sleep

I'm the jack of all trades
I love every lick I get
If I ain't got the job done son
I might not want to quit
I'm the jack of all trades
That makes me the boss
You gonna get your money's worth
No matter what it costs

I don't work assembly line
Doin' the same ol thing
Same ol shop the same ol clock
Playin' the same ol game
I don't want no desk job man
It don't suit my clothes
I don't need no engineer
Just to show me how it goes
Hmm hmm show me how it goes

There ain't no need to do a job
It I can't do it right
I may not be gettin' rich
But I'm sleepin' good at night
Some call me a gypsy
Some call me a flake
But I'll kiss your ass if I don't earn
Every dime I make

เนื้อเพลง Jack of All Trades ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Jack of All Trades หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Jack of All Trades เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Jack of All Trades

ข่าวบันเทิง