เนื้อเพลง Life's for The Living - Passenger

ดู 408 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Passenger | เพิ่มเมื่อ 25 กันยายน 2556

เนื้อเพลง Life's for The Living

Well grey clouds wrapped round the town like elastic
Cars stood like toys made of Taiwanese plastic
The boy laughed at the spastic dancing round in the rain
While laundrettes cleaned clothes, high heals rubbed toes
Puddles splashed huddles of bus stop crows
Dressed in their suits and their boots well they all look the same

I took myself down to the cafe to find all the boys lost in books
And crackling vinyl
And carved out a poem above the urinal that read
Don't you cry for the lost
Smile for the living
Get what you need and give what you'r given
Life's for The Living so live it
Or you're better of dead

While the evening pulled the moon out of it's packet
Stars shone like b*ttons on an old man's jacket
We needed a nail but wetacked it 'til it fell off the wall
While pigeon's pecked trains, sparks flew like planes
The rain showed the rainbows in the oil stains
And we all had new iPhones but no one had no one to call

And I stumbled down to the stomach of the town
Where the widow takes memories to slowly drown
With a hand to the sky and a mist in her eye she said
Don't you cry for the lost
Smile for the living
Get what you need and give what you'r given
Life's for the living so live it
Or you're better of dead

Well I'm sick of this town, this blind man's forage
They take your dreams down and stick them in storage
You can have them back son when you've paid off your mortgage and loans
Oh hell with this place, I'll go it my own way
I'll stick out my thumb and trudge down the highway
Someday someone must be going my way home
Till then I'll make my bed from a disused car
With a matress of leaves and a blanket of stars
And I'll stitch the words into my heart with a needle and thread
Don't you cry for the lost
Smile for the living
Get what you need and give what you'r given
You know life's for the living so live it
Or you're better of dead
Don't you cry for the lost
Smile for the living
Get what you need and give what you'r given
Life's for the living so live it
Or you're better of dead

เนื้อเพลง Passenger ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Life's for The Living ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Life's for The Living หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Life's for The Living เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ