เนื้อเพลง Worst Behavior - Drake

ดู 522 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Drake | เพิ่มเมื่อ 29 ตุลาคม 2556

เนื้อเพลง Worst Behavior

[Intro]
Worst motherf*cker never loved us
F*cker never loved us
You ain't know, now you know now
Still at it, scrub J's with a toothbrush
Sh*t, n*ggas still playing my old sh*t
But your sh*t is like the police asking us questions,
N*gga' we don't know sh*t
Flex, n*gga I'm just flexin'
N*gga never loved us
Do it look like we stressin'?
Look at you, look at you, and look at you,
Ahh - I'm glad that they chose us
Command, it's a mission,
Trying to fight to the finish just to see 'em all finish

[Hook]
On my Worst Behavior, no?
They used to never want to hear us,
Remember?
Motherf*cker never loved us, remember?
Motherf*cker, remember?
Motherf*cker never loved us
I'm on my worst behavior,
Don't you ever get it f*cked up
Motherf*ckers never loved us
Man, motherf*ckers never loved us
Worst behavior
Motherf*ckers never loved us
F*cker never loved us
Worst behavior

[Verse 1]
Hold up, hold my phone
Motherf*ckers never loved us
F*cker never loved us
Now you want to roll one
Motherf*cker never loved us
So everywhere we go now, full cup
Always hated the boy, but now the boy is the man
Motherf*cker, I done grown up
You know me, you know me
I'm liable to do anything when it comes to that you owe me
You owe me, you owe me
B*tch you better have my money when I come for the sh*t like O.D.B.

[Hook]

[Verse 2]
Who's hot, who not
Tell me who rock, who sell out in stores
You tell me who flop, who copped the new drop
Whose jewels got rocks,
Who else making rap albums doing numbers like its pop
Same old pimp,
Drake you know ain't nothing's changed with these funny style n*ggas
We done put out of the game
I just ask for some blessings at my grandmother's grave
And its back to L.A.,
Open the mail, staring at the check
Enough to make you throw up
Man it's gross what I net
I'm with my whole set, tennis matches at the crib
I swear I could be Serena when she playing with her left
Oh, where I reside it looks like a resort inside
N*gga, where your sh*t from?
I imported mine
Bar mitzvah money like my name Mordehigh
F*ck you b*tch, I'm on that high
My momma probably hear that and be mortified
This ain't the son you raised who used to take the Acura
5 a.m. going shoot Degrassi up on Morningside
For all the stunting, I'll forever be immortalized
Yeah, back and forth across the border line
Hate to leave the city but I've got to do the overtime
Gone all the time, even the important times
I should let you know ahead of time I'm coming back on my worst behavior

Remember?
Remember?
Motherf*cker
Remember?
Hold up, hold my phone, they used to never want to hear us
Remember?
Motherf*cker never loved us
Remember?
Motherf*cker
Remember?
Worst behavior

เนื้อเพลง Drake ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Worst Behavior ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Worst Behavior หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Worst Behavior เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ