เนื้อเพลง Blinded by The Light - Bruce Springsteen

ดู 13,498 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Bruce Springsteen | เพิ่มเมื่อ 5 ธันวาคม 2546

เนื้อเพลง Blinded by The Light

Madman drummers bummers and Indians in the summer with a teenage diplomat
In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat
With a boulder on my shoulder feelin' kinda older I tripped the merry-go-round
With this very unpleasing sneezing and wheezing the calliope crashed to the ground
Some all-hot half-shot was headin' for the hot spot snappin' his fingers clappin' his hands
And some fleshpot mascot was tied into a lover's knot with a whatnot in her hand
And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand
And some bloodshot forget-me-not whispers daddy's within earshot save the buckshot turn up the band

And she was Blinded by The Light
Cut loose like a deuce another runner in the night
Blinded by the light
She got down but she never got tight, but she'll make it alright

Some brimstone baritone anti-cyclone rolling stone preacher from the east
He says: "Dethrone the dictaphone, hit it in its funny bone, that's where they expect it least"
And some new-mown chaperone was standin' in the corner all alone watchin' the young girls dance
And some fresh-sown moonstone was messin' with his frozen zone to remind him of the feeling of romance

Yeah he was blinded by the light
Cut loose like a deuce another runner in the night
Blinded by the light
He got down but she never got tight, but he's gonna make it tonight

Some silicone sister with her manager's mister told me I got what it takes
She said I'll turn you on sonny, to something strong if you play that song with the funky break,
And go-cart Mozart was checkin' out the weather chart to see if it was safe to go outside
And little Early-Pearly came in by her curly-wurly and asked me if I needed a ride,
Oh, some hazard from Harvard was skunked on beer playin' backyard bombardier
Yes and Scotland Yard was trying hard, they sent a dude with a calling card,
he said, do what you like, but don't do it here
Well I jumped up, turnedaround, spit in the air, fell on the ground
Asked him which was the way back home
He said take a right at the light, keep goin' straight until night, and then boy, you're on your own

And now in Zanzibar a shootin' star was ridin' in a side car hummin' a lunar tune
Yes, and the avatar said blow the bar but first remove the cookie jar we're gonna teach those boys to laugh too soon

And some kidnapped handicap was complainin' that he caught the clap from some mousetrap he bought last night,

Well I unsnapped his skull cap and between his ears I saw
a gap but figured he'd be all right

He was just blinded by the light
Cut loose like a deuce another runner in the night
Blinded by the light
Mama always told me not to look into the sights of the sun
Oh but mama that's where the fun is

เนื้อเพลง Bruce Springsteen ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Blinded by The Light ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Blinded by The Light หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Blinded by The Light เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ