1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Timeflies

เนื้อเพลง Fade - Timeflies

เนื้อเพลง Fade

In the dead of the night when I'm awake
Do you think about tomorrow or yesterday when it's
forgotten do you wish I stayed?
I'm tryna be right this is my life I can't stay so I just fade.

So you like the guy with dreams and goals,
you were tired of the men who had sold their souls
following the fold, but that's not true.
Following the gold, that's more like you.
Now a chance to escape from all of that life cause
you want to escape from all of that right?
Here's your chance but I want you well in advance.
Still you decide to trash out, change your face.
I'll tell you right now lady that you know we're going places.
So while we ride please girl hold on,
take my hand now girl and we can't go wrong.
Hope you realize chancing dreams ain't easy,
there are times when you can't fight believe me.
Too much of your life's plan,
let's just swing it life's a game and I'm begging you
to bring it right here (right here),
I know (I know) that there's too much too lose.
It's a wake up call girl, but you're still hitting snooze.
You say "give up" too quickly and I don't know why.
But I know will miss me when you lie awake and cry.

In the dead of the night when I'm awake
Do you think about tomorrow or yesterday when it's
forgotten do you wish I stayed?
I'm tryna be right this is my life I can't stay so I just fade.

I told you that I wanna be a music man
You said "alright baby what's your back up plan?"
I wonder why that's the first place you go.
You could have a little faith girl, you know?
I know this dream could be a long shot,
but you could show some support and what not.
Finally found an answer to return and say, made it up
that's what daddy does anyway.
I feel bad how I was forced to lie, sometimes your dreams need an alibi.
Clearly that's an answer she likes to hear,
she grabs her and whispers something in my ear: "you're
gonna be a great man one day."
Yeah maybe I'll get mine someday.
I'd rather leave and not lie,
it ain't right but now you're stuck right here girl.

In the dead of the night when I'm awake
Do you think about tomorrow or yesterday when it's
forgotten do you wish I stayed?
I'm tryna be right this is my life I can't stay so I just fade.

In the dead of the night when I'm awake
Do you think about tomorrow or yesterday when it's
forgotten do you wish I stayed?
I'm tryna be right this is my life I can't stay so I just fade.

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Fade ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Fade หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Fade เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ