เนื้อเพลง Bad Day - Asher Roth

ดู 119 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Asher Roth | เพิ่มเมื่อ 17 มิถุนายน 2557

เนื้อเพลง Bad Day

And it just keeps going
And it just keeps...

So I'm in the airport getting ready to leave
Heading to a friends wedding in the NYC
But my head has been spinning I'm forgetting to eat,
All this jet setting has really been getting to me.
It's already 11:20 and I'm ready to sleep
But instead I end up sitting in the 27th seat,
An isle seat, fine by me
But the guy that's insides always trying to pee.
With a wild child behind that's crying and keeps
Flipping out and kicking at me while it violently screams
So I silently plead "Oh God, please
Let there be a honey sitting 27B"
But of course a morbidly obese beast
Is in the seat that wheezes when it breathes
The guy that's in D is at least three deep
And he keeps telling me what is wrong with his knees
Everything best shorter just need water
But for a bottle they charge two dollars
And when I thought that it couldn't be worse, I forgot my iPod.

I'm having a Bad Day, nothing ever seems to go my way.
Everybody needs to go away, why because I'm having a bad day.

And it just keeps going
And it just keeps... [x2]

So four hours of turbulence, we land when I'm about to turd my pants,
But the captain is seat belt fastened.
So my ass is just passin gas
And at last I escape when I'm minutes away from clinically insane.
I make my way towards baggage claim
When I hear a high pitched voice scream my name.
Some dumb b*tch I went to high school with
While shes sweating shes telling me she likes my sh*t
I just smile and think how great it would be
If I could just hit this chick with a quick like sweep.
So I pick up my LL Bean
And b line for the next taxi.
In need of weed and boxer briefs
But my bags only got maxis.

I'm having a bad day, nothing ever seems to go my way.
Everybody needs to go away, why because I'm having a bad day.

And it just keeps going
And it just keeps... [x2]

I check into my hotel room
And I pick up my cell phone to dial the groom
Tell him I moved and I need some water and food
And I'm probably gonna stay in and watch a movie
But the tube has no HBO
So anything I want yo I'm paying fo'
But I'm lame and broke so
I'm laying in a robe watching that Little People Big World show
Right then there's a knock at the door,
It's my last hope for a Spanish whore
Who will change my sheets in exchange for penis
"Hi, I've lost my cat, have you seen it? "

Jesus, this day is the worst,
At least I can give me a little jerk and then go to sleep
Healthy and diseaseless I guess it could be worse but I'm just

Having a bad day, nothing ever seems to go my way.
Everybody needs to go away, why because I'm having a bad day.

And it just keeps going
And it just keeps... [x2]

เนื้อเพลง Asher Roth ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Bad Day ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Bad Day หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Bad Day เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ