เนื้อเพลง His Dream - Asher Roth

ดู 93 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Asher Roth | ร่วมร้อง Miguel | เพิ่มเมื่อ 17 มิถุนายน 2557

เนื้อเพลง His Dream

He leans back from his desk,
Rubs the back of his neck,
The stress takes effect.
Grips the bridge of his nose,
Squints while he's showing emotions he normally won't.
At 56; he re-evaluates,
Possibly regretting some decisions that he's made.
Black is turning grey patches of his age,
Reflecting from the glasses that pass over every page.
Passionately daydreams on occasion dreaming,
Of the day when he can do the same thing.

He's always wanted to write,
That's all he's wanted in life
With two daughters, a son, and a remarkable wife.
He's in a bond, he has to provide.
A family is relying on him merely to survive.
His father died at fifty-six,
So he's well aware how vital a father figure really is.
How big of a responsibility it is,
To be a good husband and to care for your kids
Never miss an event,
Helping them with homework,
Disciplin to prevent things when they're older
His only son, is only 21,
And focus as a poet has only just begun.
Pappa isn't done, he understands what this means,
His Dream is my dream, my dream is his dream.

I close my eyes and I can see,
(His dream)
The sacrafice he made for me,
(His dream)
Put it aside for his family
(His dream)
Yeah,
So I'm a keep it alive.
Yeah,

And so he targeted to be the dream gaurdian
Haurding it from anything and anyone who's harming it.
But in his heart he knows the hardest thing about it is,
Giving up on his dream to be all about his kid's.
As he kisses the lips of the misses,
For 24 years going on the 25th.
He thinks to himself this alone is a wealth,
That's greater than what's bought and is sold on the shelf.
Sometimes a dream is all that we have, we have to continue the dream,
Cause once it is lost, amongst other thoughts, then what really are we?
What are we?

I close my eyes and I can see,
(His dream)
The sacrafice he made for me,
(His dream)
Put it aside for his family
(His dream)
Yeah,
So I'm a keep it alive.
Yeah,

So he sits back at his desk;
Cracking his knuckles, back of his neck.
Faxing a paper displaying his name,
On another application explaining the main
Things they should know, but the things that they don't
Are the things that distinguish them as an adult.
And over the phone he can never expose the role that he chose,
The role in his home, and at home he's a leader, a father
Who will prove it by using his son and his daughters.
In their life he'll be playing the part of
The one who inspires,
The one we admire.
His only son, is only 21,
And focus as a poet has only just begun.
Pappa isn't done, he understands what this means,
His dream is my dream, my dream is his dream.

I close my eyes and I can see,
(His dream)
The sacrafice he made for me,
(His dream)
Put it aside for his family
(His dream)
Yeah,
So I'm a keep it alive.
Yeah.

เนื้อเพลง Asher Roth ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง His Dream ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง His Dream หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง His Dream เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ