เนื้อเพลง !Franchesckaar! - Charli XCX

ดู 82 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Charli XCX | เพิ่มเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557

เนื้อเพลง !Franchesckaar!

!Franchesckaar!
They all love you
!Franchesckaar!
They all want you
!Franchesckaar!
Of course they do
!Franchesckaar!
Oh yes, it's true
!Franchesckaar!
They love your skin
!Franchesckaar!
They want your hair
!Franchesckaar!
They want your eyes
!Franchesckaar!
I tell no lies

Jack Wills, clipped hair, penciled eyes, you get attention
Tight shirt, straight teeth, pinned up smile, all of them mention
"Hi, you look nice", tip-top, beautiful, the cat's pajamas
Suntan, golden brown, where you been to? The Bahamas

Oh, but you can't see it, babe
Oh, you just see through it all
Oh, the girls turn green when they see you
'Cause all of the boys start to call

!Franchesckaar!
They all love you
!Franchesckaar!
They all want you
!Franchesckaar!
Of course they do
!Franchesckaar!
Oh yes, it's true
!Franchesckaar!
They love your skin
!Franchesckaar!
They want your hair
!Franchesckaar!
They want your eyes
!Franchesckaar!

You've got your blue eyes, pink lips, Ugg boots, and lots of passion
Acoustic, iPod, soft sounds, music fashion
Sloan style, neck scarves, clingy friends all around you
You're the icon, shine out, watch what you do

Oh, but you can't feel it, babe
The effect you have on all of them
Oh, everyone stops and stares
And then the boys begin to call

!Franchesckaar!
They all love you
!Franchesckaar!
They all want you
!Franchesckaar!
Of course they do
!Franchesckaar!
Oh yes, it's true
!Franchesckaar!
They love your skin
!Franchesckaar!
They want your hair
!Franchesckaar!
They want your eyes
!Franchesckaar!
I tell no lies
!Franchesckaar!
They all love you
!Franchesckaar!
They all want you
!Franchesckaar!
Of course they do
!Franchesckaar!
Oh yes, it's true
!Franchesckaar!
They love your skin
!Franchesckaar!
They want your hair
!Franchesckaar!
They want your eyes
!Franchesckaar!
I tell no lies

'Cause they want you
And they need you
And they love you
And they crave you

'Cause they want you
And they need you
And they love you
Love you

!Franchesckaar!
They love you, yeah, yeah
They love you
!Franchesckaar!
They want you, yeah, yeah
They want you
!Franchesckaar!
They want your skin, your hair, your eyes
!Franchesckaar!
I don't tell no lies, no
!Franchesckaar!
They all love you
!Franchesckaar!
They all want you
!Franchesckaar!
Of course they do
!Franchesckaar!
Oh yes, it's true
!Franchesckaar!
They love your skin
!Franchesckaar!
They want your hair
!Franchesckaar!
They want your eyes
!Franchesckaar!
I tell no lies

เนื้อเพลง Charli XCX ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง !Franchesckaar! ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง !Franchesckaar! หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง !Franchesckaar! เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ