เนื้อเพลง No Interruption - Hoodie Allen

ดู 428 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Hoodie Allen | เพิ่มเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558

เนื้อเพลง No Interruption

Uh, All American.
First Team B*tch.

Yeah.
I gotta fake ID and a check list.
It goes never meet a girl on Craig's List.
And never spend your money on a necklace.
3 square meals, homie gotta have breakfast.
Real sh*t, she be payin' for the date.
I be on my Will Smith, Enemy of State.
Keep my friends close, keep my enemies away.
And if they all repellin', uh, they so jealous.

Imma do sh*t that just piss them off
Say you never heard me it's your loss.
They bitin' on my freestyles.
They tell me make my money
Frontin' on that weed style.
I tell 'em I be too old for it
And I gave my brother my ID.
She independent but these b*tches never find me.
I hope they don't find him, though.
'Cause they be knocking on my door
Now they looking through my window.

Tell me what you really want from me,
Point blank no discussion.
Close mouth, close mouth, ow.
I give it to you No Interruption.
And tell me one time that you want me.
I promise that I won't say nothing.
Shi-shut it up, shi-shi-shut it up.
I'll give it to ya, No Interruption.

In your home in your home oh.
On the phone, on the phone.
All alone, all alone, uh.
I'll give it to ya, No Interruption.
In your house, in your house oh.
On the couch, on the couch.
Name the time and the place and the function.
I'll give it to you, No Interruption.

Talking money I don't really give a F, man.
I got power like a mother-F*ckin' X-Man
Married to the game but I'd rather be the best man,
You be on the same sh*t all day ESPN.
Brand new kicks, why you shoppin' at a Payless.
Doing it on my first take, Skippin' all the Bayless.
See me you can be me but I end up on the A list.
I'm chilling with Rihanna and the Ca-Ca-Caymans.
I'm just kidding I'm a white kid, hi kids!
Anderson Silva, I hit 'em with the high kicks.
Never been realer, you nuttin' but a side kick.
Oh you on Myspace? That use to be my sh*t.
So who's killin' the game? Who's the culprit?
I be working like I'm Anders Holmvick.
Now I gotta buncha new friends and they all rich.
Got blazers, Aldridge.

Tell me what you really want from me,
Point blank no discussion.
Close mouth, close mouth, ow.
I give it to you No Interruption.
And tell me one time that you want me.
I promise that I won't say nothing.
Shi-shut it up shi-shi-shut it up.
I'll give it to ya, No Interruption.

In your home in your home oh.
On the phone, on the phone.
All alone, all alone, uh.
I'll give it to ya, No Interruption.
In your house, in your house oh.
On the couch, on the couch.
Name the time and the place and the function.
I'll give it to you, No Interruption.

I know it's hard to give you everything you want from me,
When I'm running on empty.
(I'm runnin', I'm runnin', I'm runnin')
I know it's hard to be the type of dude you wanna be,
'Cause your girlfriend wanted me.
(Where she want it though?)

Oh

In your home in your home oh.
On the phone, on the phone.
All alone, all alone, uh.
I'll give it to ya, No Interruption.
In your house, in your house oh.
On the couch, on the couch.
Name the time and the place and the function.
I'll give it to you, No Interruption.

เนื้อเพลง Hoodie Allen ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง No Interruption ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง No Interruption หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง No Interruption เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ