1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Carly Simon

เนื้อเพลง Actress - Carly Simon

เนื้อเพลง Actress

Some day I'm going to grow up
And be every man's dream
Some day I'm going to grow up
And forget this sad little me
I'm going to shine in the spotlight
Wear sexy clothes
Be somebody everybody wants to meet
And no one ever really knows
No one will ever know me

I'm an actress through and through
And to my bones
I'm an actress through and through
And to my bones

Critics will adore me
At least they will at first
But you see I already know this
So it can't never really hurt
And if it does, I'm an actress
I'll play it nonchalant
In the total scheme of things it's insignificant
(sure I can take the knocks)

Cause I'm an actress through and through
And to my bones
I'm an actress through and through
And to my bones

I may not be that pretty now
But who's the referee
Standards of beauty
Will be redefined because of me

And then they'll be the scandals
Everywhere my name
Men will jump from balconies
And I'll just shrug and take the blame
(yeah, they'll say I died for love)

Cause I'm an actress through and through
And to my bones
Well, I'm an actress through and through
And to my bones

My acceptance speech will be a milestone
Never will such a star
Have ever graced the microphone
And of course I'll thank my agent
The way they always do
Though I could have done it without him
And that goes for the Academy too
And the makeup people and the lighting designers and everybody else

Cause I'm an actress throughand through
And to my bones
I'm an actress through and through
And to my bones
I'm an actress yeah, yeah, yeah

I'll be gracious to the lesser stars
And generous to the unknowns
And if another actress threatens
My position on the throne

Well, I don't know exactly what I'll do
I don't exactly know
But I know that it could turn into
One of my most poignant roles
Everyone will have their handkerchiefs out
And they'll have to leave the theater early
And then they'll go home
And what'll they do?
They`ll have a big glass of alcohol

Cause I'm an actress through and through
And to my bones
And if I make it to the top I won't be overthrown
I'm an actress ah, yeah, yeah

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Actress ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Actress หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Actress เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ