1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Lil Durk

เนื้อเพลง Jack Boys - Lil Durk

เนื้อเพลง Jack Boys

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Jack Boys ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

I'm a JackBoy
Don't get jacked ya boy
Have my Lamron n*ggas to come jack ya boy
Have my O.T.F n*ggas come and jack ya boy

We gon' jack you
Don't get wrapped up
We got hittas
Call 'em clappers
We gon rob 'em if he taxin
We go hard cause we be battling
24/7 like we maxin
We got 30 if you lackin
How you fawnin? You be lackin
I'm just actin keep that mac in
I'm reacting to these actors
I'mma drill 'em if he asking
They say, "Durk gon bullsh*t..."
I just hold my own d*ck
30 year old 40 clip
Got 30 in that 40 clip
Shorty's sick
F*ck the opps
3hunna sh*t we drop 'em out
Police asked me for some sh*t
I ain't gon lie
Ain't a snitch
Loud n*ggas be the same n*ggas that'll tell 'em sh*t
Got caught with a ratchet so
I be on my felon sh*t
One thing bout my hittaz that they don't be with that tellin sh*t

[Hook]
I'm a JackBoy
Don't get jacked ya boy
Have my Lamron n*ggas to come and jack ya boy
Have my O.T.F n*ggas come and jack ya boy
Have my O-block n*ggas to come jack ya boy
I'm a JackBoy
Don't get jacked ya boy
Have my Dro City n*ggas to come jack ya boy
Have my O.T.F n*ggas to come jack ya boy
Have my 46 n*ggas to come jack ya boy

Eastside got my name ringin
Po-Po grab me, ain't no singing
I'm reactin, ain't no thinking
Grab that cannon, safety reasons
JackBoy out
Ain't no reason
Mama callin
I'mma grab the mac
And I'm holdin
Got these n*ggas dreamin, duckin sh*t
Ain't duckin no action
But b*tch n*gga it's crackin
You can't find a n*gga up in the street that say I'm lackin
Goofy n*ggas talking goofy
Cap and get the 30 clip
N*ggas talkin sh*t
Lil Durk
We up in this b*tch
Ma big homie call me and he said get rich and bond him out
I ain't hear it from a crowd
I heard it from his word of mouth
Got a "Orbit"(c) 30-shot 40 for a "dirty mouth"
Rob a n*gga for a count
That's crackin Kyle's we trappin hot

[Hook]

เนื้อเพลง Jack Boys ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Jack Boys หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Jack Boys เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Jack Boys

ข่าวบันเทิง