เนื้อเพลง Da Fam on Da Gram - Future And DJ Esco

ดู 176 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Future And DJ Esco | เพิ่มเมื่อ 29 กรกฎาคม 2558

เนื้อเพลง Da Fam on Da Gram

[Phone rings]

You have reached the voice mail box of: 4045558404
(Hangs up)

[2 Men talking]
You know who this is?
([?])
It's Pauly, close the door (close that door)
(Huh)
Yeah this [?] at alls
Yeah we seen your instagrams
(We know who you like and who you don't like)
You think I wasn't gonna see you post those pictures?
(Soon as you said that we followed you)
We followed you in and then we followed you right back
(Huh, huh, liking b*tches pictures from 70 weeks ago)
You think we can't get in computers?
(Get the duct tape Pauly)
We got to drop on you
You've left your location on, you bastard
Ey, Tony, Tony
(F*ck him)
Hey Tony
(F*ck him)
Wait a minute here goes the door
[Breathing]
(You doin' it for the gram)
[?]

เนื้อเพลง Future And DJ Esco ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Da Fam on Da Gram ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Da Fam on Da Gram หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Da Fam on Da Gram เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ