เนื้อเพลง Voice of Truth - Casting Crowns

ดู 5,145 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Casting Crowns | เพิ่มเมื่อ 28 กรกฎาคม 2548

เนื้อเพลง Voice of Truth

Oh what I would do to have
The kind of faith it takes to climb out of the boat I'm in
Onto the crashing waves

To step out of my comfort zone
To the realm of the unknown where Jesus is
And He's holding out his hand

But the waves are calling out my name and they laugh at me
Reminding me of all the times I've tried before and failed
The waves they keep on telling me
Time and time again. 'Boy, you'll never win!'
"You'll never win"

But the Voice of Truth tells me a different story
And the voice of truth says "Do not be afraid!"
And the voice of truth says "This is for My glory"
Out of all the voices calling out to me
I will choose to listen and believe the voice of truth

Oh what i would do to have
The kind of strength it takes to stand befoe a giant
With just a Sling and a stone
Surrounded by the sound of a thousand warriors
Shaking in their armor
Whishing they'd have had the strength to satnd

But the gian't calling out my name and he laughs at me
Reminding me of all the times I've tried before and failed
The giant keeps on tell me
Time and time again "boy, you'll neve win!
"You'll never win"

But the stine was just the right size
To put the giant on the ground
And the waves don't seem so high
From on top of them looking down
I will soar with the wings of eagles
When i stop and listen to the sound of jesus
Singing over me

I will choose to listen and believe the voice of truth

เนื้อเพลง Casting Crowns ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Voice of Truth ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Voice of Truth หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Voice of Truth เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ