1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Pusha T

เนื้อเพลง Suicide - Pusha T

เนื้อเพลง Suicide

[Intro: Pharrell]
I just ordered one my n*gga

[Verse 1: Pusha T]
I'm still a snow mover, blow harder than tuba
Designated shooters, turn weed to [?]
Condo in Atlanta, money counters like the Nasdaq
In that glass back, the motor is the ass crack
I'm still feeding divas like I feed the meter
Holy father to em, I ain't talking Jesus neither
Balance on the scale, I ain't a Libra either
I'm just a name and number with the means to reach ya
Grim Reaper, him cheaper, him [?]
His army, MCM or gym sneakers
You knowin that hymn better, he been preaching
You motherf*ckers is bloods*ckers you been leeching
Been baller, been Jacob, been dealer
Been realer, pound sign, been trilla
All killer, no filler, been iller
Fraud n*ggas you zoolander, Ben Stiller

[Hook]
When it comes to shooters my n*ggas is trained to go
And they gettin' practice on b*tches who breaking codes
35 hundred, just point give them a name
They back flipping n*ggas, that go for rappers the same
You don't know me n*gga, f*ck out my way

[Verse 2: Pusha T]
Between renter and a homeowner
Hip Hop, we can cover any rolling stoner
Louboutins I heist n*gga, or that b*tch Winona
Stop comparing me to rappers cause they in their moment
Might of crossed the name brand every blue
But these brand names to a brand owner isn't new
Don't make a sequel cause we share the b*tch of two
She ain't the angel that you think, she reincarnated too
I build mine off fed time and dope lines
You caught steam off headlines and co-signs
Young n*ggas cliquing up with my rivals
Like the bible don't burn like these bullets don't spiral
Like I can't see the scene that you mirror in your idol
But a pawn's only purpose is completely suicidal
Oh, suicide, it's a suicide
I'm just talking to the world like it's you and I

[Hook]

[Verse 3: Ab-Liva]
[?], this sweater is cashmere
The roof is a translucent, it's nothing but glass there
The car is a concept, what's next is my last year
My future is bright, hot, you never can last here
I'm top 5, listen, who hot in the past year?
Five heartbeats and I'm feeling like Flash here
Cause what I capture is the beast unleashed in the pastor
Story of the sheep and the wolves I un-master
Fifty in the liquor, unwrapped 'em
Unpacked, powder rise and it fall like Sebastian
Telfair, tailor-made suits hand crafted

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Suicide ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Suicide หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Suicide เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ