เนื้อเพลง Die Bout It - Kevin Gates

ดู 56 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Kevin Gates | เพิ่มเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เนื้อเพลง Die Bout It

Til' the paddywagon pull up and cuff us
My pants saggin', I'm double cup
Southside, hustle inside, hustle outside, I don't give a f*ck
I might beam ya up, you won't get it up
You wanna shoot dice, we could do somethin'
In the club with like 30 bands, going hard til' like 2 somethin'
Go live on em, hit vibes on em
N*ggas lie bout it, I'm fly on em
My lil' n*ggas, on my corner, they rap too, they trap too
Pull up broad day, you know the raw way
With the rod play, bap-ap you
Lil' Mocha said and Dearcy, Beeto and Brian just called me
Uptown Beezy, lil' Jeremy nook in my brother sprite no talkin'
Bring yappas out, pass by your house, December feelin' like August
Pullin' up on murder street, my uncles clutchin' revolvers
Hear anything about Hollis Green, you play with that, I'm gon' off ya
20 years in, rap hustlin', got in the game I'm hawkin'
Audemars, I'm ballin', b*tch you love, I'm doggin'
Last old lady, took my feelings like Soulja Slim, no fallin'
She thinking she special, paid her, told her get to stepping, retawdid'!

I ain't got sh*t to do but cook like I was from Virginia
These n*ggas lyin' in they rhymes, you could stop pretending
My pants saggin' in this b*tch, don't give a f*ck who feel me
And if you disrespect me n*gga, you gon' have to kill me
B*tch, I'mma die bout it
N*gga, I'mma die bout it
I'm from where n*ggas get it on
We don't cry bout it
You say a n*gga disrespect you, n*gga ride bout it
I know some p*ssy n*ggas scared, probably hide bout it

Faggot throwing water at the event at my show
Catch him on the rebound I wanna see if could catch what I throw
Look 20, bands, 30, bands, 40, bands, 50, bands
Get 'em captured, get 'em splattered
All in traffic, bout that action
Yea it's, up there, up there, up there
Did a, shut up, give a, f*ck there
We'll come up there
N*ggas from where I come up at
Taught to up that
Shoot to kill, don't discuss that
Done that, f*ck that, f*ck that, f*ck that
Breath easy, this street sweeper go "Hree-hree!"
And delete people
Taking pictures all in front my car, is like d*ck-puller, I mean meat-beater
I met your mom, you had a good life
I f*ck with your dawg, I don't f*ck with you
As soon as that n*gga went to jail you start doin' sh*t that a busta do
You don't know how to keep it street, reason why?
You not a street n*gga
My uncle, mama, grandmother, thuggin'
Grew up in the street, real street n*gga
Not a local rapper in your own city, boy you look disgusting
You lil' ugly, black, dirty, dusty, dingy
Pockets empty, mouth look like a place a toothbrush never entered
Young Get 'Em!

I ain't got sh*t to do but cook like I was from Virginia
These n*ggas lyin' in they rhymes, you could stop pretending
My pants saggin' in this b*tch, don't give a f*ck who feel me
And if you disrespect me n*gga, you gon' have to kill me
B*tch, I'mma die bout it
N*gga, I'mma die bout it
I'm from where n*ggas get it on
We don't cry bout it
You say a n*gga disrespect you, n*gga ride bout it
I know some p*ssy n*ggas scared, probably hide bout it

Me and Stroke by myself, you know we in a black coupe thang, you heard me?
Me and Stroke down there thuggin' by ourself
You know we just, yeah all in that b*tch, retawdid
You know, n*gga ain't tell us nothin', you heard me?
You know every time I see that lil' b*tch, he dont't move by himself
He got a whole lil' entourage and sh*t you heard me?
That's a sign of weakness
You know a real 'vic will sit back, and look a n*gga just like weakness
I ain't takin' no diss shots at no n*gga man, I'm just statin' them facts you heard me
N*gga ain't kept it street, I spoke about it, n*gga caught feelings like a b*tch would do, you heard me?
So, I just know that when you do a b*tch, you just yeah
Look, go do what you want to, you's a renegade ho
The worst thing you can give any n*gga or b*tch is rejection
You know hoes love attention
You ain't got to have a p*ssy to be a ho
A ho is somebody that just want attention from another man
They got a lot of hoes with d*cks, outchea
Right now, you know me keep that thang all the way street
You know I be listening at these n*ggas talk
Mane you ain't gangsta, you ain't gutta, you ain't grimy, you ain't shinin', you ain't grindin'
Look I'mma leave that there what it is
Look, B.W.A
Kevin Gates For President
All the way retawdid'!

เนื้อเพลง Kevin Gates ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Die Bout It ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Die Bout It หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Die Bout It เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ