เนื้อเพลง The Love Within - Bloc Party

ดู 98 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Bloc Party | เพิ่มเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2559

เนื้อเพลง The Love Within

Lord, give me grace and dancing feet
As I conquer all anxiety
The angel told me not to fear
The power tools in me
For I have learnt the way to pray
Like a missile growing tall now
Wind the past into a knot
And let the love consume us
Let the love consume us
Let the love consume us

Can you hear the stars now sing
Resounding in D major?
As the girl vibration resonates
And pulls us up towards her
Take your shoes off, feel the earth
Beneath your feet, respond to touch
And let our laughter now ring forth
As the love consumes us

The Love Within is moving upwards
Sweeter than any drug
The melody is taking over
Guide my hand through this path
Pull back the veil
Let your eyes meet this world
The love within is moving upwards
So don't you want to get high?
Don't you want to get high?

Don't you want to get high?
Don't you want to get
Don't you want to get high?

The love within is moving upwards
Sweeter than any drug
The melody is taking over
Guide my hand through this path
Pull back the veil
Let your eyes meet this world
The love within is moving upwards
So don't you want to get high?
Don't you want to get high?

เนื้อเพลง Bloc Party ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The Love Within ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Love Within หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Love Within เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ