เนื้อเพลง No Reason Boner - Ninja Sex Party

ดู 57 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Ninja Sex Party | เพิ่มเมื่อ 22 มีนาคม 2559

เนื้อเพลง No Reason Boner

This song is about a problem that I have...
Frequently

There are three, three, three kinds of erections
Some are sexual
Some occur during periods of nervous tension

But there's a mysterious third kind
That no one really understands
It happens when your shlong decides
To take matters into its own hands

No Reason Boner
No reason boner
It baffles scientists
No reason boner

This morning I was having breakfast
At the Midtown diner
The bagel was delicious
And the coleslaw couldn't be finer

I got a weird look from the waitress
When I asked her for the check
I looked down and realized
I was one hundred percent erect

No reason boner
No reason boner
I like coleslaw but not that much
No reason boner

[Mailman:] Hi! Welcome to the post office.
[Danny:] Thanks! I just need to mail this package.
[Mailman:] No problem, just place it on the scale.
[Danny:] Sure thing!
Oh! Oh god! I... I can't right now!
[Mailman:] Why not?
[Danny:] I... I have to go. I have a, uh... doctor's appointment at the dentist's!

Now things are a little awkward
Between my mailman and I
That was not my best lie
I was just covering up for my

No reason boner
No reason boner
That was the wrong kind of package to mail
No reason boner

[Zookeeper:] Hi! Welcome to the zoo!
[Danny:] Great! I love the zoo! Look at all those monkeys!
[Zookeeper:] Actually, those technically aren't monkeys, they're macaques.
[Danny:] Wow! Macaque's really hairy.

[Danny:] Uh... So, what time does the zoo close?
[Zookeeper:] About eight o'clock.
[Danny:] Great! That gives me a chance t- Oh god.
Oh, not... not now! Not in front of the children!
Why have you forsaken me lord!?

This is no laughing matter
This is not some kind of game
I can tuck away my Johnson
But I can never tuck away the shame

It can happen anytime
It can happen anywhere
When the Loch Ness Monster
Decides he wants to randomly come up for air

No reason boner, oh
No reason boner
You're ruining my life
No reason boner

No reason boner
No reason boner
Why....?

Boner

เนื้อเพลง Ninja Sex Party ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง No Reason Boner ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง No Reason Boner หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง No Reason Boner เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ