เนื้อเพลง Three Minutes of Ecstasy - Ninja Sex Party

ดู 38 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Ninja Sex Party | เพิ่มเมื่อ 22 มีนาคม 2559

เนื้อเพลง Three Minutes of Ecstasy

You've been counting all the days off
Of your calendar for weeks now
You can't wait for Saturday 'cause
That's the night that it all goes down
From 7:45 to 7:48 PM in particular
'Cause that is when I will give you what you need

Three Minutes of Ecstasy several nights a month
You just tell me baby if that is too much
When my stuff is in your stuff
Our souls become entwined
For 180 seconds
My sex has blown your mind

(Oh my god you're so welcome.)

Go ahead and call all your girlfriends
And give them the details of how it went down... Uhh!
I know you can't wait, to brag to all of them
About how I took your ass to Wangtown
I'll get my captain's hat, put on my floaties
And we'll set for sexy seas, for at least...

Three minutes of ecstasy
Any more and this house would burn
That's why I don't last longer
Your safety is my main concern
If you haven't finished
Well baby that's just fine

You know that I'm here for you
Oh sh*t, look at the time

(I have to go to the pudding store, for pudding. Adieu....)

1 one thousand, 2 one thousand
3 one thousand, 4 one thousand
5 one thousand, 6 one thousand
7 one thousand, 8 one thousand
9 one thousand, 10 one thousand
11 one thousand, 12 one thousand
13 one thousand, 14 one thousand
15 one thousand, 16 one thousand

Maybe it's starting to sink in, just how long three minutes really is. Let's skip to the end...
179 one thousand, 180 one thousand hu-ahh!
(snore)
Gah!

Three minutes of ecstasy
Several nights a month
But not more than four times a month
That would be ridiculous

I'm sure I left you happy
But in case that's not enough
Here's a copy of my headshot
And a drawing of my nuts
A drawing of my nuts
A drawing of my nuts

เนื้อเพลง Ninja Sex Party ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Three Minutes of Ecstasy ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Three Minutes of Ecstasy หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Three Minutes of Ecstasy เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ