1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. K. Michelle

เนื้อเพลง Million Hearts - K. Michelle

เนื้อเพลง Million Hearts

I'm tired of playing games with you
Got me looking like Effie White over you
I'm out here dating all these fools
'Cause I'm trying to build 'em
And make them you

And I'll do anything
To make you feel the same
What do I gotta do?
'Cause no one's ever used me
And made it feel as good as you

There are a million hearts oh
That beat for me
But it don't mean a thing
'Cause the man I want
Don't care nothing about me

And I'd give my eyes
Can you please see
That I am her and you are he?
What do I gotta do
To make your heart beat,
Oh, beat,
To make it beat for me?
Boy beat
Oh beat
Beat for me.

And this a different type song
When even my ass can bring you home
And if I could I would leave you alone
But love just won't let go

And I run out there on the chord
Just to show you that I am more
Then them other girls
Who just wanna use you
But I really love you

There are a million hearts
That beat for you
But it don't mean a thing
If the girl you like
Heart is untrue
I'll give my own eyes
Please see
That I am sincere and all I want from you is
A heart beat
I want it to beat for me

Oh the times change
The feelings don't
I wait for you to grow
But you don't
It's my fault
Yeah I let you do me wrong
That's why I put it in a song
Maybe you hear me now

Cause there's a million hearts
That beat for me
But it don't mean a thing
'Cause the man I want
Don't care nothing about me
What do I gotta do
To make your heart beat
Oh beat
To make it beat for me
Beat
Oh beat
Beat for me?

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Million Hearts ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Million Hearts หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Million Hearts เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ