เนื้อเพลง Something Wild - Iggy Pop

ดู 269 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Iggy Pop | เพิ่มเมื่อ 4 พฤษภาคม 2559

เนื้อเพลง Something Wild

Sometims I don't even move a muscle
Baby while you lie awake all night
I think I've got 9 lives in these corpuscles
Girl, you know sometimes I don't think right

I hear voices in the hall
I wake up and it's nothing at all
A hungry wolf-an angry child
Or Something Wild
Something wild
Something wild
Something wild

It's not as if we could think that things
Was one way
Or they would all just be that way right now
When I was a kid I thought that some day
I could tame this lion heart some
Way, some how

Now I'm hungry for the love
That doesn't know what it's thinking of
Searching for the meek and mild
Like something wild
Something wild
Something wild
Something wild

There's a hole where the wind blows through
And some curtains too
But I can't hide a thing from you-
You know where I'm comin' from
Well I tried gettin' there under my own steam
But my very last chance was shot
Now you're ridin' me down like a submarine
I can feel you in my veins, runnin' hot
I went out and stole a new pair of shoes
Some pocket money and a place to go
Now we gotta get up and scream at the
Top of our lungs like it was gonna die
If we didn't make it so
I hear voices in the hall
I wake up and it's nothing at all
A hungry wolf-an angry child
Something wild

เนื้อเพลง Iggy Pop ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Something Wild ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Something Wild หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Something Wild เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ