เนื้อเพลง A Box for Black Paul - Nick Cave and the Bad Seeds

ดู 176 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Nick Cave and the Bad Seeds | เพิ่มเมื่อ 21 กันยายน 2559

เนื้อเพลง A Box for Black Paul

Who'll build A Box for Black Paul?
Ah'm enquirin on behalf of his soul
Ah'd be beholdin to ya all
For a lil information, just a little indication
Just who'll dig the hole?
When ya done ransackin' his room
grabbin any damn thing that shines,
throw the scraps down on the street
Like all his books and his notes.
All his books and his notes and
All the junk that he wrote
the whole f*cken lot right up in smoke
Ain't there nuthin sacred anymore
Won't someone will build a box for Black Paul?
And their shootin off his guns
and their shootin off their mouths
saying 'F*ck with us ... and die!'
'F*ck with us ... and die!'
(Let's see that rat of fear go scuttle in their skulls)
'Cover that eye! Cover that frozen eye!'

Black-puppet, in a heap up against the stoning-wall
Black-puppet, go to sleep, ma-ma won't scold ya anymore

Armies of ants, wade up the lil red streams
they're headin for the mother-pool
O lord, it's cruel! O man it's hot! O man it's hot and
And some of them ants they just climb to the spot
Who threw the first stone at Black Paul?

'Don't ask us', say the critics and the hacks
The pen-pushers and the quacks
'We jes cum to git dah facks!'
'We jes cum to git dah facks!'
Hey, hey, hey, hey...

Here is the hammer, that built the scaffold,
and built the box...
Here is the shovel, that dug the hole,
in this ground of rocks...
And here is the pile of stones!
and for each one planted, God only knows,
a blood-rose grown...
These are the true Demon-Flowers!
These are the true Demon-Flowers!
Stand back everyone! Blood-black everyone!

Who'll build a box for Black Paul?
Who'll carry it up the hill?

'Not I', said the widow, adjusting her veil
'Ah will not drive the nail
Or cart his puppet-body home,
For ah done that one hundred times before,
Yeah! ah done that one hundred times or more,
And why should ah dress his wounds?
When he has wounded my dress, nightly,
Right across the floor'

Who'll build a box for Black Paul?
Who'll carry it up the hill?
Who'll bury it in the black-soil?
And from the woods and the thickets
Come the ghosts of his victims
'We love you!'
'Ah love you!'
'and this will not hurt a bit,
Outta my eyes was your rise to full glory
Spring up from the corp of life
We'll go up, up, up, up, up into Death
up, up, up, up, inhale its breath
O yes, Death favours those that favor Death'

Here is the stone, and this is the inscription it bare:
'Below Lies Black Paul, Under The Upper...
But Above and Beyond The Surface-Flat-Fall There.'

And all the angels come on down,
And all you men and women crowd around
And all the old widows weeping into their skirts
And all the lil gals and the lil Boys
And the scribes with their pens poised
All the hullaballoo, all the norse
All the hullaballoo, all the noise
All the hullaballoo, all of the noise
clears his throat of black blood
singin Black Paul like a lonely boy...

We-e-e-ll, ah have cried one thousand tears
Ah've cried a thousand tears, its true
And the next stormy night you know,
That ah'm still cryin them for you

Well, ah had a gal she was so sweet,
Red dress, and long red hair hangin down
And heaven yes ain't heaven
Without that lil girl hangin around

Well, ya know ah've beenn a bad-man
and Lord knows ah done some good things too
But ah confess, my soul will never rest
Until you've, until you've build
Until you've built a box for my gal, too.
my gal, too
my gal, too

เนื้อเพลง Nick Cave and the Bad Seeds ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง A Box for Black Paul ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง A Box for Black Paul หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง A Box for Black Paul เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ