เนื้อเพลง Understand - Shawn Mendes

ดู 319 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Shawn Mendes | เพิ่มเมื่อ 4 ตุลาคม 2559

เนื้อเพลง Understand

Am I asking all these questions for nothing?
I'm wondering if anyone's there
And I really need to make a confession
I hate to say that I'm a little bit scared, yeah

That I've been on this train too long
People getting off and on
Praying that I don't forget where I belong
And every time I ask myself
Am I turning into someone else?
I'm praying that I don't forget just who I am

I really wanna Understand
I just wanna understand

I'm calling all my friends after midnight, yeah
To remind 'em that I'll always be there for them
It gets lonely when there's no one to talk to
But it's good to know that somebody cares

Cause I've been on this train too long
People getting off and on
I'm praying that I don't forget where I belong
And every time I ask myself
Am I turning into someone else?
I'm praying that I don't forget just who I am

I really wanna understand
I just wanna understand, yeah

Oh yeah

Cause we all get lost sometimes, yeah
Yeah we all get lost sometimes
But don't leave your heart behind
Cause we all get lost sometimes

I really wanna understand
I just gotta understand, yeah
No I just need to, I need to understand
I really wanna understand, oh who I am

[Talking:]
When you wake up
Your whole world's flipped
It's just different and you gotta, you know
You gotta, you gotta go with it and
That's just simply growing up
And not see it in a negative way
You have to see it as it's been given to you
I mean, as much as times can be crazy
You're gonna feel like that's where you're supposed to be
You're not gonna feel out of place anymore
You're gonna feel like that's where you were meant to be
You don't have to pretend that it's easy all the time
You just let it go and, and grow with it
And you can't hold on
To the old you
Or the old this
Or the old that
Because you know you change
And it's not changing in a bad way
It's just changing
Because that's what happens in life
You grow up
Everyone moves on
You're just learning
You stay true to yourself
Changing isn't a bad thing
It never was
But at the end of the day, you know
You're the same person
And, and where your heart is
That doesn't change

And every time I ask myself
Am I turning into someone else?
And I just pray to God that I'm still who I am

I really wanna understand
I just gotta understand, yeah
No I just need to, I need to understand
I really wanna understand, oh who I am

เนื้อเพลง Shawn Mendes ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Understand ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Understand หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Understand เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ