1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Kehlani

เนื้อเพลง In My Feelings - Kehlani

เนื้อเพลง In My Feelings

Are you putting her on your thing?
Oh my God, I'm gonna, it's gonna be like TMZ Kehlani TMZ [laughs]
And then he's gonna be suing me for slander [laughs]

If this isn't love
Why do I feel this way?

Why you got me so obsessed with you?
Why you got me wasting time laying next to you?
Why do you tell me, "come over," to watch you just stare at your phone? Don't know why I expected you
To give me attention, affection and love
You're like a drug, never enough
Can't take you high, need a new plug
You got me been, got me way too messed up

And I don't know why I'm even still here
Can't shake it off, I've been here for years on top of years
And I, I'm ready to, I'm ready to, be off of you
'Cause I admit, that baby I, I just may be stuck on you

(If this isn't love)
Why do I pick up my phone every time that you call?
(Why do I feel this way?)
Why do I I feel this (feel this way?)
I'm in my feelings (If this isn't love)
Why do I let you give me half then give you my all?
(Why do I feel this way?)
Why do I do this (feel this way?)
I'm in my feelings

(No!) Uh-uh (whoa) Uh-uh (yeah) Uh-uh (whoa)
In my feelings
(No!) Uh-uh (whoa) Uh-uh (yeah) Uh-uh (whoa)
In my feelings

Why you be doing me scandalous?
You just assume that I'm strong and can handle it
Why do you make me feel like I'm less than my worth
And it won't be for long, I ain't having it
You don't do the sh*t that you said would be done
You find it fun, to feel sh*t and run
Love like a gun, it leaves me stunned
Out on the floor and I just can't get up

And I don't know why I'm even still here
Can't shake it off, I've been here for years on top of years
And I, I'm ready to, I'm ready to, be off of you
'Cause I admit, that baby I, I just may be stuck on you

(If this isn't love)
Why do I pick up my phone every time that you call?
(Why do I feel this way?)
Why do I I feel this (feel this way?)
I'm in my feelings (If this isn't love)
Why do I let you give me half then give you my all?
(Why do I feel this way?)
Why do I do this (feel this way?)
I'm in my feelings

(No!) Uh-uh (whoa) Uh-uh (yeah) Uh-uh (whoa)
In my feelings
(No!) Uh-uh (whoa) Uh-uh (yeah) Uh-uh (whoa)
In my feelings

Oh, why, why do I, why do I feel this way?
Why am I still this way?
Why after all these times, you still play all these games?
Why after all these nights, I still give you all my days?

And I don't know why I'm even still here
Can't shake it off, I've been here for years on top of years
And I, I'm ready to, I'm ready to, be off of you
'Cause I admit, that baby I, I just may be stuck on you
(I just may be stuck on you)

(If this isn't love)
Why do I pick up my phone every time that you call?
(Every time that you call, whoa)
Why do I I feel this (feel this)
I'm in my feelings (feel this)
Why do I let you give me half then give you my all?
(Give you my all, oh-oh)
Why do I do this (feel this way?)
I'm in my feelings

(No!) Uh-uh (whoa) Uh-uh (yeah) Uh-uh (whoa)
In my feelings
(No!) Uh-uh (whoa) Uh-uh (yeah) Uh-uh (whoa)
In my feelings

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง In My Feelings ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง In My Feelings หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง In My Feelings เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ข่าวบันเทิง