1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Khalid

เนื้อเพลง Saved - Khalid

เนื้อเพลง Saved

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง Saved ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

1, 2, 3, 4

The hard part always seems to last forever
Sometimes I forget that we aren't together
Deep down in my heart, I hope you're doing alright
But from time to time I often think of why you aren't mine

But I'll keep your number saved
Cause I hope one day you'll get the sense to call me
I'm hoping that you'll say
You're missing me the way I'm missing you
So I'll keep your number saved
Cause I hope one day I'll get the pride to call you
To tell you that no one else
Is gonna hold you down the way that I do

Now, I can't say I'll be alright without you
And I can't say that I haven't tried to
But, all your stuff is gone
I erased all the pictures from my phone
Of me and you
Heres what I'll do

I'll keep your number saved
Cause I hope one day you'll get the sense to call me
I'm hoping that you'll say
You're missing me the way I'm missing you
So I'll keep your number saved
Cause I hope one day I'll get the pride to call you
To tell you that no one else
Is gonna hold you down the way that I do

I hope you think of all the times we shared
I hope you'll finally realize I was the only one who cared
It's crazy how this love thing seems unfair
You won't find a love like mine anywhere

But I'll keep your number saved
Cause I hope one day you'll get the sense to call me
I'm hoping that you'll say
You're missing me the way I'm missing you
So I'll keep your number saved
Cause I hope one day I'll get the pride to call you
To tell you that no one else
Is gonna hold you down the way that I do

But I'll keep your number saved
Cause I hope one day you'll get the sense to call me
I'm hoping that you'll say
You're missing me the way I'm missing you
So I'll keep your number saved
Cause I hope one day I'll get the pride to call you
To tell you that I'm finally over you
I'm finally over you

เนื้อเพลง Saved ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Saved หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Saved เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง Saved

ข่าวบันเทิง