1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Iggy Azalea

เนื้อเพลง Hello - Iggy Azalea

เนื้อเพลง Hello

Look, we gettin' money
We spendin' money
There's june money and decemeber money
Theres summer money and winter money
Cold-co-co-co-cold.
Clothes on top of clothes
I'm flyer than a bird and I'm sh*ttin' on you hoes
Whatchu know b*tch I'm on.
And can't nobody turn me off
And if I was a d*ck I would be hard but you would make me soft, my god.
He's choosing like hello hello so pretty b*tch hey yellow yellow
Blond but please don't think I'm dumb
I'm getting to this bread [?]
Where's there grey poupon
These dudes is on my jock
Everytime I come you would think I was trippin sh*t the way they throw them ones at me

I can make you go,
I can make you move,
I can make you do what the f*ck I want you to do.
I walk in they like hello hello hello,
I walk in they like hello hello hello [x2]

F*ck you b*tches,
You ugly b*tches,
You stupid b*tches,
You dummy b*tches,
You dusty b*tches
Don't touch me b*tches whoa.
Whoa whoa whoa.
No no no no no
You're not on my level,
You're not even close.
These are ferragamo baby
What the f*ck are those?
Since you sniff pussies and cry baby
Go and blow your nose.
B*tch I'm on.
And if I have to tell you one more time I'll blow
Like a bomb, or a horn, or a b*tch behind a bungalow at prom.
What I'm on.
I swear these b*tches not.
This p*ssy two times. twat, twat.
P*ssy two more times is exactly what he got.
After I made it hot and he spent up all his gwap
I'm talking racks on top of racks.
And stacks on top of that.
He took me to the shops and I got bags on top of bags.
You just like orphan annie get a kitchen back them rags.
You're not lookin' too good and that's too bad so sad.

I can make you go,
I can make you move,
I can make you do what the f*ck I want you to do.
I walk in they like hello hello hello,
I walk in they like hello hello hello [x2]

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Hello ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Hello หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Hello เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ข่าวบันเทิง