1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Logic

เนื้อเพลง Take It Back - Logic

เนื้อเพลง Take It Back

Take it back, take it way back
Take it way way back to the first black man
Long ago before the white man could paint the black man with a gun in his hand
Take it back, take it way back
Take it way way back to the first white man
At the very moment when they looked around and said f*ck it I'ma steal this land
Take it back, take it way back
Take it way way back to the first black man
Long ago before the white man could paint the black man with a gun in his hand
Take it back, take it way back
Take it way way back to the first white man
At the very moment when they looked around and said f*ck it I'ma steal this land

Everybody wanna tell me what I am, what I am not
You ain't black, you a mothaf*ckin white boy
Shut ya mouth, do it right boy, aight boy?
Man why you such a hype boy?
Why you always talk about being black?
Skin too white, n*gga f*ck that
Everything you talk about, cut that
That door you trying to open you could shut that
Grip the gat yeah that's how I'ma buck back
Tell me what I am and what I know now
All this prejudice has got to go
Life is moving fast it need to slow down
Come and see me when I am in yo town
Practice what we preach before it go down
Practice what we preach before it go
Yes I got the gift to gab fo sho
Will I have to get the gat? No no
Yes I got to get the gat fo sho
But will have to get the gat, get the gat, get the gat?
Masta deep down inside of me
The plantation deep down inside of me
Everybody f*ck like sodomy
Because one or the other what it gotta be
Tell me why my momma gotta lie to me
Unity for everyone that lied to me
Peace on earth what I try to be
I just wanna spread the message of equality
Yes I got to get the gat fo sho
Will I have to get the gat? No no
Yes I got to get the gat fo sho
But will have to get the gat, get the gat, get the gat?

Take it back, take it way back
Take it way way back to the first black man
Long ago before the white man could paint the black man with a gun in his hand
Take it back, take it way back
Take it way way back to the first white man
At the very moment when they looked around and said f*ck it I'ma steal this land
Take it back, take it way back
Take it way way back to the first black man
Long ago before the white man could paint the black man with a gun in his hand
Take it back, take it way back
Take it way way back to the first white man
At the very moment when they looked around and said f*ck it I'ma steal this land

Take it back, take it way back, take it way way back to about 1990
Shady Grove Hospital in Rockville, Maryland
7: 36am. Where a biracial baby was born
To a black father and a white mother
Father that wasn't there, addicted to crack c*caine, Alcohol, and various other drugs
Same as his mom
Way, way back
So I'm gonna tell you about that, I'm gonna tell you about how
All this young boy ever wanted was Happiness
All he ever wanted was positivity
All he ever wanted to do was entertain
And this boy went through hell
You gotta understand, his mother was racist
Which is crazy
Because how in the f*ck is you gonna have all these black babies with black men But you racist
Like b*tch, that don't make no sense
But it is what it is
You know, he grew up, her callin him a n*gga
The kids at school callin him a cracker
Identifying as black, looking as white
Being told what you can or can't be
This kid went through everything
He went through...
He saw narcotics in the household
He saw violence, murderers, drug dealers
He was kidnapped, there was crazy sh*t that happened to this kid
And he persevered while the whole world said
What they said?
Said you wouldn't be sh*t!
You ain't gon be nothin, nothin, nothin, nothin
And I, and he, he said f*ck that, I'ma persevere
And that's why the message is always peace, love and positivity
And see, he always saw things from two sides
He always saw things from two sides
He always knew that the message
Everybody, was born equal
Regardless of race, religion, color, creed, and sexual orientation
He knew that because he saw that
Because he was stripped and torn down by his black brothers and sisters
That were uneducated and that did not know
And he was stripped and he was torn down by his white side that did not know
These people that are ignorant, that cannot see the bigger picture
That must fight, and kill, and murder each other
But once again, all he ever wanted to do
Was spread a message
Of equality, for every man, woman, and child
Regardless of race, religion, color, creed, and sexual orientation
Now imagine this child growing up
And seeing the craziest sh*t
Being a part of the craziest sh*t
Running around with the wrong people
Running around with guns and knives and fighting and stealing and
All this, because he didn't know, he didn't know!
But he knew deep down in his heart that it wasn't right
And he knew that he needed to get away from it
Now I want you to also imagine, that at 17 years old
This child, okay, leaves home and gets two jobs to support himself
Two jobs that he works in the morning and the evenings
And then he would then come home to about 8 or 9 hours of sleep
But spend 4, 5, 6 hours of that working on music, persevering
Grabbing the remote control and looking in the mirror
And pretending to see thousands and thousands and thousands of people
Just chanting his name
Hoping that it would happen
But the, but the, but the world said No!
Mothaf*cka, little mothaf*cka no no, no no, no no, no no
Ya n*gga, ya cracka, ya white boy, ya black mothaf*cka
No no!
And he said f*ck that
He said peace, love, and positivity
He said equality for all man
Regardless of race, religion, color, creed, and sexual orientation
Yeah
Now I also want you to imagine people telling him that he did not live this life
"You just a white boy." "You ain't never experienced that sh*t."
"You from Gaithersburg, Maryland. Nothing happens there."
"Oh no, no, we no, we weren't there, we didn't live with you, in your Section 8 household. We didn't live with the narcotics and violence in your household. We just saw it from the outside, outside, outside, outside." "And since you white, you gotta have money, right?"
And this young man persevered in spite of what people told him he was, wasn't, and would
Never be
And that man is here today, proud
A lover of all human beings
Regardless of race, religion, color, creed, and sexual orientation
Yeah, yeah
And he's here to say:
Even though we're all born and created equal
We are not treated equally
There's extremists on every side
And you should just do your best to live life and let other people believe whatever they wanna believe
As long as they're not hurtin anybody
You can believe they're going to hell
You can believe it's not right
You can believe you're superior, fine
Just stop killing each other

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Take It Back ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Take It Back หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Take It Back เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ