1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Logic

เนื้อเพลง Alright - Logic

เนื้อเพลง Alright

[Hook:]
Hold up, let me get my mind right
Let me get my mind right
You know everything is alright
You know everything is all

[Verse 1 - Logic:]
Just ride with a mothaf*cka
Keep it real, never lie to a mothaf*cker hold me down
Chillin' in a-gadda-da-vida, rockin' Adidas
With a senorita and she sippin' liquor by the liter
That's royalty, like the homie Gambino
He know we be in the casino lightin' Cubans with a C-note
I'm a f*ck the game, dare you to test my libido
Comin' up shorter than Danny DeVito whenever I step on the beat, ho
Like a killer on the creep slow
Had my share of defeat, but we still gon' eat, ho
While the fans bumpin' Welcome To Forever on repeat though
Wonderin' if I'm a ever fall off
Feelin' mad at the world, wanna hit her with the sawed off
Blowin' up like a molotov
This is war everybody ain't no reason I'm a call it off
Get it right, shout out to the homie Dizzy Wright
In the studio everyday so you know this sh*t about to be a busy night
Everything is all, everything is alright

[Bridge - Big Sean:]
It's finally famous over everything
Rattpack gang
What up though Logic, yeah
Day one sh*t right there

[Hook]

[Verse 2 - Big Sean:]
Oh my God they plottin' and schemin'
F*ckboys rather me not even breathin'
They tryna take my blessins away
They gotta be demons, I'm blessed everyday
And I'm blessed like I'm sneezin', I'm healthy and well
On top of my ship and I'm not even sinkin'
And I get to sit back and say that I'm happy
But can't spend a day without smokin' and drinkin'
Got champagne problems And I order more, of my wardrobe is aura gold
I'm a young n*gga with a older soul
But still young enough to know I gotta know some more
I made somethin' out of nothin', Sean Don the magician
She doin' tricks with the p*ssy, I guess she's a vagician
She tryna hold on to a n*gga sta-sta-stackin' up
Purell for these fake n*ggas tryna dap dap me up
Hype n*gga back-back-back it up
Claimin' that we homies, boy stop
That's the type of sh*t I boycott
Yellin' f*ck the 5.0, state troops
Any n*gga with a badge, I don't even trust the boy scouts
I got these good girls hoin' out
Tell me what the f*ck you know about
Bein' that n*gga that these n*ggas don't know about
Then they throw you in the game then you mothaf*ckin' blow it out
Now everything is alright

[Hook]

[Verse 3 - Logic:]
Rippin' through Gotham, hatin' mothaf*ckas, I wanna off 'em
Hella endorphins, got me livin' life to the coffin
I'm coughin', wonderin' if I'm goin' insane
Nobody knowin' my pain but I be killin' cause I'm into the game
Now lookin' back it's like ain't nothin' the same
All these Spanish women watchin' me like a novela
Hit you with a Beretta get you wetter than a umbrella
Ain't nobody better do it like me
I know a lot of mothaf*ckas don't like me
Probably wanna fight me, but I just keep the peace
No need to keep a piece
I keep my enemies on a leash capiche?
And keep it real for the people I reach!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Alright ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Alright หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Alright เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ