1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. 21 Savage

เนื้อเพลง Baby Girl - 21 Savage

เนื้อเพลง Baby Girl

Yeah, whole pointers 'round my muhf*ckin' neck, n*gga
Yeah, 6 karats in my ears, n*gga
Yeah, I look like a blizzard, lil n*gga

Yeah, too many chains, b*tch, you can't change
Yeah, treat these hoes like I ain't got home training
Yeah, ten inch chains, too many karats
Yeah, VVS n*gga, real clarity
Yeah, I'm a gangster, you a b*tch, clearly
Yeah, can't let a broke b*tch get near me
Yeah, and the bank cash my check barely
Yeah, Saint Laurent got your b*tch staring
Goyard bag, I'm on some other sh*t, b*tch boy
Fire at us and get your p*ssy ass hit, boy
You dropped outta school to jump out with that stick, boy
All you n*ggas get capped, I'm the real McCoy
Yeah, smoking cookie, n*gga, Chips Ahoy
Yeah, had to block her number 'cause the b*tch annoying
No more hot boxes, n*gga, all my sh*t foreign
Red, red, pee in the bed, got a n*gga snoring

Yeah, s*ck me like a lollipop, baby girl
Yeah, s*ck me like a lollipop, baby girl
Ride that d*ck and do the bunny hop, baby girl
Ride that d*ck and do the bunny hop, baby girl
Yee ain't talkin' 'bout money, I ain't stayin', baby girl
Yee ain't talkin' 'bout f*ckin', I ain't stayin', baby girl
Did that Gucci sh*t, all that sh*t be tailored, girl
Yeah, you got some cake, a n*gga tryna bake it, girl

Stab a n*gga up, this that Shawshank Redemption
B*tch, I send hits, I don't walk 'round with tension
Gots a island girl and she come from St. Vincent
Pull up with a choppers, n*gga started running, not flinching
B*tch, I'm John Gotti, I be running like henchmen
B*tch, you better be a pro
'Cause you ain't finna learn how to s*ck on this d*ck
B*tch, I'ma buy me a K, extended clip on the bottom of this sh*t
B*tch, [?] and 204, they makin' me biscuits
Hoe, I'm really rich, don't know what a b*tch thought
VVS b*tch, they doin' a crip walk
N*ggas act like [?], you might as well hit chalk
My GD partners throwin' up the pitchfork
Put it in a bowl and whip it 'til it get hard
I don't smoke weed 'cause it make me shh-noid
I pull up with the stick and let this b*tch spark
Swear I would've shot that cracker if I was Rosa Parks

Yeah, s*ck me like a lollipop, baby girl
Yeah, s*ck me like a lollipop, baby girl
Ride that d*ck and do the bunny hop, baby girl
Ride that d*ck and do the bunny hop, baby girl
Yee ain't talkin' 'bout money, I ain't stayin', baby girl
Yee ain't talkin' 'bout f*ckin', I ain't stayin', baby girl
Did that Gucci sh*t, all that sh*t be tailored, girl
Yeah, you got some cake, a n*gga tryna bake it, girl

Nah, for real, dog, nah, for real, dog
Nah, for real, dog, nah, for real, dog
Nah, for real, dog, nah, for real, dog
Nah, for real, dog, nah, for real, dog
21

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Baby Girl ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Baby Girl หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Baby Girl เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ