เนื้อเพลง Sound of Awakening - Walk The Moon

ดู 46 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Walk The Moon | เพิ่มเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560

เนื้อเพลง Sound of Awakening

[Verse 1]
The Sound of Awakening
The virgin yawn of folded wings
That cracks the crust of the cocoon
The breaking of first light inside the womb

Do you feel my heartbeat quickening
In between the baited breaths before the turning of the page
The sense that everything's about to change

Kicking and screaming, you can't make me leave this place
Cradled in the arms of darkness, I am safe
Until you pulled me into life, how could I know that I'd been blind?

It was love at first sight
When I opened my new eyes
And saw your face

[Verse 2]
The sound of awakening
The exoskeleton beckoning
Do you feel the [?] opening
To the sound of awakening

As whispers in the heart disclose the rumors of the truth
When the mind has all but hidden it from view
The surface trembles as the core begins to heat
And you are on the crust, the turning earth beneath your feet
Questioning if time has ever moved in a straight line
When you hear the aches of past life lovers
As you pass by one another in the street

[Verse 3]
It's the sound of awakening
A psycho tropical of symphony [?]
All the voices washing over me

The distance
And the difference
Between us
Is just illusion

The distance
And the difference
Between us
Is just illusion

It's all a dream
It's always been a dream
Yes it's all one magnificent dream
And that's all it's ever been
Yes it's all a dream
It's always been a dream
Yes it's all a dream
My love for you
Will echo in
Eternity

The distance
And the difference
Between us
Is just illusion

The distance
And the difference
Between us
Is just illusion

The distance
And the difference
Between us
Is just illusion

The distance
And the difference
Between us
Is just illusion

The distance
And the difference
Between us
Is just illusion
(Illusion)

The distance
And the difference
Between us
Is just illusion

เนื้อเพลง Walk The Moon ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Sound of Awakening ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Sound of Awakening หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Sound of Awakening เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ