เนื้อเพลง Sandra's Rose - Drake

ดู 81 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Drake | เพิ่มเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561

เนื้อเพลง Sandra's Rose

No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, yeah
No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh
Yeah

N*ggas see the crib and ask who did I steal from
Price tags on making the world feel some
They don't have enough to satisfy a real one
Maverick Carter couldn't even get the deal done
N*ggas scared to come towards us, gotta run from us
Louisville hush money for my young gunners
Rick Pitino, I take them to strip clubs and casinos
Stack of c-notes get all you n*ggas scratched like Preemo
Worms, I just opened up a can of those
My mother had a flower shop, but I was Sandra's Rose
Two girls that I rope like I'm Indiana Jones
I make them hoes walk together like I'm Amber Rose
Yeah, f*ck that I got to up the ante
California girls sweeter than pieces of candy
Had me all up on a Nipsey hood and go link up with Sammy
Type of hood where bandanas make n*ggas a family
Head on a swivel, I could shoot but I could never dribble
Life too short I gotta get it 'fore they blow the whistle
My uncle tried to change the energy with stones and crystals
But it's gonna take more than that for me to control my issues
I wasn't made for no casket or no prison cell
Every title doing numbers like I'm Miss Adele
Sandra knows I pulled us out of a living hell
I'm the chosen one, flowers never pick themselves

No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, yeah
No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh

N*ggas want a classic, that's just ten of these
Crime family like the Genovese
You don't want drama, capisce?
My house is full of supermodels just like Mohamed Hadid
I take this sh*t too serious, you n*ggas my comic relief
I find it funny how I keep on talking and commas increase
I'm standing at the top of where you n*ggas are climbing to reach
I even got my very own initials inscribed on my sheets
Subtle reminders are key, Gs
Spoiler alert: the second act is tragic
And everyone that wants the worst for me's asking what happened
Backstabbed so many times I started walking backwards
Like Charlemagne, I see the light and see the darkest patches
Bury me and I'll be born again
I walk in godly form amongst the mortal man
I got some real demons across the border fence
And made a note of the mistakes we can't afford again
Like I said, can of worms and I'm the early bird
N*ggas want to hang but I'm too busy doing dirty work
Hit 'em back and say we'll link back on the 33rd
When I say that they cursing me, it ain't dirty words
Church of Pentecost, Holy Spirit synagogue
I don't know who's protecting me but we hit it off
Sandra's rose, no wonder they tryna' pick me off
I guess you gotta show these n*ggas who you really are

No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, yeah
No more, no more
Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, ooh

เนื้อเพลง Drake ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Sandra's Rose ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Sandra's Rose หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Sandra's Rose เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ