1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Drake

เนื้อเพลง Is There More - Drake

เนื้อเพลง Is There More

Only holdin' up I do is my end of the bargain
Only beggin' that I do is me beggin' your pardon
Only tryin' that I do is me tryin' the hardest
Only problems I do are math problems with profit
Only lyin' I do is lyin' out in the tropics
Only cryin' I do is cryin' from laughin' 'bout it
Only lackin' I can do is my lack of responses
Only rest that I do is "Where the rest of my commas"
Still I rise, Maya Angelou vibes
When life comin' at you from all angles and sides
And they don't wanna see that you smilin' from inside
It really boils down to how you plan to survive
Love certain ones but never get attached to 'em
Give 'em nice things, but what's that to 'em?
Especially when another girl I flew in is flickin' up in my bathroom
And they recognize the bathroom
All hell starts to break loose in my texts
I only tell lies to who I gotta protect
I would rather have you remember me how we met
I would rather lose my leg than lose their respect
But that'll never happen the way I'm watchin' my step
That ain't what I'm 'bout
I'm in control of my destiny, never in doubt
If I can't make it with you, I'll make it without
They say take the good with the bad, I'll take it without
Houston women I wine-and-dine and take to the house
My moral compass is janky, it breaks in the south

Is there more to life than digits and bankin' accounts?
Is there more to life than sayin' I figured it out?
Is there more? Yeah

Sweeter the berry, the blacker the juice
The boy is back in the booth, ready to tap in the truth
Too many lyrics 'bout houses and loot
Too many Walt Disney characters, mouses and goofs
I mean you know I love a challenge, but challenged by who?
I'll let you bring a thousand recruits
My peers are a talented group
But even if you take all their statistics and carry the two
Even if you rounded up the numbers and rounded the troops
There's still nothin' they could really do
It's too bad reality checks don't cover the balances due
Whenever it's time to recoup
Yeah, soon as this album drop I'm out of the deal
In the house playin' D'Angelo, "How Does It Feel?"
I got a fear of havin' things on my mind when I die
What you got? Time on your hands or time on your side?
Is there any sense in doin' these songs when I'm high?
Is there more to life than goin' on trips to Dubai?
Yachts on 4th of July, G5 soarin' the skies
Is there more to life than all of these corporate ties
And all of these fortunate times
And all of these asses that never come in proportionate size?
Am I missin' somethin' that's more important to find?
Like healin' my soul, like family time

Is there more to life than just when I'm feelin' alive?
Is there more?

[Nai Palm:]
Passion, instant
Sweat beads, feel me (feel me)
Cupid's shot me
My heartbeat's racing (my heartbeat's racing)
Tempt me, drive me (tempt me)
Feels so exciting
Thought of highly (highly)
It's yours entirely
I'll be, I'll be more than a lover
More than a woman
More than your lover for you

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Is There More ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Is There More หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Is There More เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ