เนื้อเพลง Another One Down - Nasty C

ดู 64 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Nasty C | เพิ่มเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561

เนื้อเพลง Another One Down

It's too many different spirits within me
A personality is constantly shifting
I'm the most humble but act different next minute
I'll admit it I'm twisted
Tell me to act innocent on my living systems I'll kill it
On the TV I kill it
When you meet me I kill it
Dead, Dead ass until the point we get to speak and I kill it
Looks are deceiving no kidding
They make a fool of you kid
In life you only as real as your jewellery kid
But we all have our days
And we all have our ways
Different character traits, we all have a part to play
We all got something to say
A Piece of me I can share
The rest of me I'm ashamed to show I pretend it ain't there
So I pretend to be open
I pretend to be clear
To the piece of you that's probably just pretending to care
When there's a piece of you judging me I can hear it in there
Hiding from a piece of me that a piece of you fears

Words they fly right out my mouth
But not as good as they sound
You pick it up where I put it down
I'm not as good as you think
I'm not as good as you think
You just Another One Down
You just another one down (another one down)

Yeah
You have to see where I'm coming from to get what I'm gunning for
I'd have to open up my heart and show you a couple sores
But until you uncover yours
I'm overprotective with that
I won't let you touch the soul
I won't let you judge the core
I'm sensitive
I know betrayal like I know my siblings
Like an insecure girlfriend knows a hickey
So it's hard to know which person to trust
So when you ask me about the personal stuff my response is always good as scripted
I choose to trust I don't owe it to no-one
Figured I might just be better off as a loner
It's crazy, worlds getting colder and colder
I had to learn to dress my persona
I had to put him in a happy suit
Too many told me "stay humble that's all we ask of you"
I'm learning life now and it feels like I'm back at school
Somebody should've told me being human needed practice too

Words they fly right out my mouth
But not as good as they sound
You pick it up where I put it down
I'm not as good as you think
I'm not as good as you think
You just another one down
You just another one down (another one down)

Woo woo woo woo woo woo woo ....
Woo woo woo
Woo
Woo woo woo
Woo woo woo
Woo woo woo
Woo woo
Woo woo
Woo woo woo woo woo woo woo

Yeah, live from London man

เนื้อเพลง Nasty C ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Another One Down ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Another One Down หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Another One Down เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ