เนื้อเพลง I've Wanted You - First Aid Kit

ดู 107 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน First Aid Kit | เพิ่มเมื่อ 17 กันยายน 2561

เนื้อเพลง I've Wanted You

There's this image of you that I can't shake
That day we drove out to the ocean
So many things I wanted to say
But I knew it, it was all in vain

Life doesn't give you hoops to jump through
It gives you tireless roads to cross
This sadness came over me
So in love, so at a loss

I've Wanted You
For so very long

I've been feeling there's no in between for us
Sadness stuck in the road
Even when I'm as high as I can get
I can't forget I'm on my own

Keep thinkin' I can escape this
But there are no red shoes to tap
Just endless crawling through a desert
And babe there never was a map

But I've wanted you
For so very long
Ohh, ohhh
Ohh, ohhh

All the people I have grown to love
That I've had to leave behind
Because that was the way the road turned
I'm sorry I have let you down

You caught me in a moment
When I was trying to catch the wind
Thought there was some kind of magic
It's just we've executed tricks

But I've wanted you
For so very long

This is what time does to us
We try to fight and never win
There's no plot to follow here
Just repetition of the same old sin

I keep thinking that I've found it
A way to fill up the empty parts in me
If it's all temporary
I guess I'll have to wait and see

I've wanted you
For so very long
Ohh, ohhh
Ohh, ohh

The woman who lives above me
I hear her listen to the radio
She loves the old time stations
They say "Lover don't let me go"

And I have been there before
In that place of desperate need
I'm not ready to go back there
To wait for someone else to leave

But I've wanted you
For so very long

Now I'm turnin' all my lights out
I don't know where you are tonight
Can feel so close and yet so far away
And in the blinking if an eye

I convince myself I have answers
But I always call my bluff
All I have is my love to give
Some day that might be enough

And I've wanted you
For so very long
I've wanted you
For so very long
Ohh, ohhh, ohh, ohhh
Ohh, ohhh, ohh, ohhh

เนื้อเพลง First Aid Kit ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง I've Wanted You ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง I've Wanted You หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง I've Wanted You เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ