เนื้อเพลง Open Letter - Lil Wayne

ดู 48 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 28 กันยายน 2561

เนื้อเพลง Open Letter

[Intro]
Ah-em

[Verse]
Sometimes I feel like I ain't sh*t
Sometimes a n*gga feel like sh*t
Talkin' 'bout some real life sh*t
Goodbye letter, dear life sh*t
So if a n*gga kill me, hope he mean it
I just hope I die for a reason
They probably won't miss me 'til they need me, Lord
I'm talkin' 'bout some real life sh*t
Goodbye letter, dear life sh*t
Way too concerned to be conceited
I live then I learn, then die tryna teach 'em, Lord
Die tryna reach 'em
They care more about I'll even when I leave it
I hope I leave more of an impression on my kids to be destined to have blessings to believe in, Lord
Just got off the phone with my son
Told him, "You a son of a gun"
Just got off the phone with my daughter
Told her, "I won't hesitate to f*ck a young n*gga up"
Lord, a few b*tches left me
And only got a new b*tch elected
My old b*tch was too disrespectful
And only give my new b*tch respect
That's power, yes
So now we're next
Can't lie though, I tried though
I'l die tryin', that's a common death
We was such a team, we was chasin' our dreams
Then it stopped, now I'm outta breath
Now they try to tell me I need rest and I'l find love again, I ain't find it yet
Oh, but I guess it is what it is
As it appears, oh sh*t
The object in the mirror is more near than it appears, oh sh*t
And sometimes I fear who in the mirror
That n*gga weird
He done died so many times but still here
Why am I here? Here
Life
What is my meaning? My reason?
Naked b*tches really love ones
Sometimes our loved ones don't love us
I'm f*ckin' more than I'm makin' love
Sometimes I make my rubber wear a rubber
I just tell my lady, "Nothing's easy"
Even though I make it look easy
But understand looks are deceiving
Lookin' like I'm lookin' for some grievance
'Cause I been through way too much, don't wanna think about it
Crank about it, gotta drink about it
Gotta synchronize it, tranquilize it
Doctor ain't prescribin' what he ain't realizin'
Pain inside me got me thinkin' 'bout me
Tryna hang my body, sanctifyin'
I'm a gangsta dyin' 'cause I [?]
Can't deny it, you can't take my lion
I'm a angry lion hangin' by a string
I can't describe it
Feel like a anchor tied to my finger
Got me sinkin' to the bottom of my drink
I know a lotta n*ggas think I got a lotta n*ggas
There's strength in numbers but there's honor over strength
I talked to God the other day, he said he got a n*gga
So, I look death up in her eye and then I wink
It's way too real
The sh*t I'm talkin' way way too real
I hope it gave you chills
The dirt under your feet could be the grave, you feel
You don't know how dead you feel until you're dead for real
Gettin' high after I paid the bill
[?] and them Navy Seals
Show up with them Navy guns
I hope somebody prayin' for 'em
Price tags on the steak, somebody payin' for 'em
Ice baths, now my face numb, no expression
What's the life expectancy when you don't expect sh*t?
Mama told me, "F*ck the world and be so aggressive"
Be so fluorescent, watch these hoes 'cause they so obsessive
I don't get too high to look over blessings
Never come in second, make the most of your seconds
They so precious
'Cause if we could buy time every store would sell it
If you want me to read your mind, need correct spelling
I keep it real, n*ggas better keep it [?]
[?]
Lookin' in the mirror at the one that know me better
I was too busy to talk, I wrote an Open Letter

[Refrain]
Dear life
Was is my meaning? My reason?
That's the question
I ask the reader
God bless the reader
Dear life
What is my meaning? My reason?
That's the question

[Outro: Lil Wayne's mom]
You know, when he told me Toya was havin' a baby, I say, "Y'all young. You know y'all young." But I said, "Be the best father you can be," you know. And truly, he is that

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Open Letter ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Open Letter หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Open Letter เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ