เนื้อเพลง Took His Time - Lil Wayne

ดู 39 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 28 กันยายน 2561

เนื้อเพลง Took His Time

[Chorus]
Momma said God Took His Time when he made me
I put my pride to the side off safety
I'm on a diet on a diet from the fake beef
'Cause in my eyes all that I see is dead meat

Momma said God took his time when he made me
I put my pride to the side off safety
I'm on a diet on a diet from the fake beef
Cause in my eyes all that I see is dead meat

Momma said God took his time when he made me
God took his time when he made me
I put my pride to the side off safety
And look alive, look alive

[Verse 1]
Smoke one ready to po' one
Tote one, scared of no one
You never know when your close ones is a p*ssy, 'til your nose run
Thinkin' back bein' bool, trigger happy his goons
Bigger mansion and pool, I need a map for this room
Don't need a casket to view 'em
You can leave the rats in the sewers
I'm speedin' past in the newest- soft top like Jewish
Thrasher Sweatshirt, Vans on
[?] the b*tches hands on
F*cked your b*tch for a Sams card, a SIM card and an Android
Shots all in the airway, bullets make 'em do ballet
Pullin' dracos like hairspray, shoot 'em in the head bad hair day
In broad day light lets play, lil' kids playin' jump rope
Leave his body on the front porch it's a cold world but the sun show
Where the paper and the drugs though
At your neighbor with the snub-nose
I be seen with the unseen, you be seen with the unknowns
All your b*tches in the done zone, all my b*tches in the fun zone
Swallowin' all my unborns, say it taste like a love song
In the cut like a cutworm, keep it cool, keep the cup warm
Rum bum bum bum bum if they come for 'em, I tell 'em

[Chorus]
God took his time when he made me
Got my pride to the side off safety
On a diet on a diet from the fake beef
Cause in my eyes all that I see is dead meat

Momma said God took his time when he made me
Pride to the side off safety
On a diet on a diet from the fake beef
Cause in my eyes all that I see is dead meat

Momma said God took his time when he made me
God took his time when he made me

[Verse 2]
Sorry, boys, bar is closin', where we goin' for breakfast?
Put pressure on the precious, and put extra on the extras
Extra ready for my presents, extra sexy but she selfish
Just want me to see selfies of the pelvis overwhelming
Talking money over salmon and Italian and Australian
F*ck it even have some salad I'm just value when the value
Wake up and smell a lil' [?] Azelya sang her prayers like ma hell yeah
I just don't know what to tell ya, but, hell yeah, hell yeah, hell yeah
Devil lies jumpin' at ya, coming from what's coming at ya
I come from where they come at ya, In a way you can't come back from
I attack from every crack, while you been chillin' I been active
I been still inside the action, you been actin' I been buildin'
You been blabbin', you been bickerin'
I been black and I been sippin' like the Dracula
I been feelin' like electors, got a million in the mattress, a bazillion in the pantry
If you don't know why I'm not answering you should kill who you been askin'

[Chorus]
Momma said God took his time when he made me
I put my pride to the side off safety
I'm on a diet on a diet from the fake beef
Cause in my eyes all that I see is dead meat

Momma said God took his time when he made me
Pride to the side off safety
On a diet on a diet from the fake beef
Cause in my eyes all that I see is dead meat

Momma said God took his time when he made me
God took his time when he made me
Pride to the side off safety
Look alive, look alive
Look alive, look alive, yeah
Look alive, look alive

[Outro]
Momma said God took his time when he made me
Look alive look alive
Carter Five Carter Five, yeah, Carter Five, Carter Five, yeah yeah yeah yeah

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Took His Time ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Took His Time หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Took His Time เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ