1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Lukas Graham

เนื้อเพลง Everything That Isn't Me - Lukas Graham

เนื้อเพลง Everything That Isn't Me

I could have been a better brother
I could have been a better son
I'm sorry for the pain I caused you
And all the worries that I gave you, mom
Every time there was a riot
I couldn't ever stay at home
I had to go and join the fire
You and dad said no, but I had to go
You were still the best of mothers
And now I know the fear you felt for me
You told me to stay off the streets 'cause
You didn't like me out there selling weed

I don't regret the things I've done
They made me what I am, you see
I can't apologize forever
For everything that isn't me

I could have been a better brother
I could have been a better friend
I hope you know how much I love you
And if you don't, I really understand
I used to be so bloody selfish
I tried to make it to the top, you see
The only thing I didn't get is
You've always given me the help I need
I should have been a better brother
It's easy now to see it clear
I'm sorry that I hurt you all and
I'm sorry that I caused you all so many tears

I could apologize forever
For everything I couldn't be
I can't apologize forever
For everything that isn't me

I could have been a better lover
I could have been a better man
I'm sorry that I work so much and
The fact that I never really have a plan
I'm sorry, oh, I'm so sorry
That it's so hard to say this word
And even with all the things we've been through
Sometimes I think that I will never learn
I could have been a better lover
I could have been a better man
I'm gonna be a better father
Hell, I'm doing everything I can

And I will live with this forever
With everything I couldn't be
I can't apologize forever
For everything that isn't me

I could have been a better brother
I could have been a better son
I could have been a better lover
But in the end, I'm your only one

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Everything That Isn't Me ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Everything That Isn't Me หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Everything That Isn't Me เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ