เนื้อเพลง Jiggy on The Sh*ts - Sheck Wes

ดู 33 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Sheck Wes | เพิ่มเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561

เนื้อเพลง Jiggy on The Sh*ts

Get the f*ck out my face
I can't get Jiggy with the sh*t (hell naw)
B*tch, f*ck

17 years old (17)
I'm in this country alone (f*ck)
I got no ID or passport (passport, b*tch)
I'm the only livin' John Doe (John Doe)
I've been roamin' these streets (I've been roamin' these streets, Mudboy)
I been roamin' them alone (I've been solo dolo)
In my eyes I see they f*cked up world (world)
In they eyes they see a palace and a home
My mama said that I ain't never coming home (nah)
I'm too badass and can't nobody else control me (Mudboy)
But mama knew she made a f*ckin' badass (a badass)
So mama, you think I'm gonna let these b*tch ass n*ggas hold me
I turned a couple years into a couple months (b*tch)
I took my plan, and now I'm writin' his story
N*ggas always gon' downplay a young n*gga (b*tch)
These f*ck n*ggas don't got a real story

So I hopped into a car (vroom, vroom, vroom)
[?]
[?] (finna go back home)
[?]
Young, I don't play (uh)
Switch it up, come back to English, b*tch
Uh, damn, that's real sh*t
How you... no other n*ggas switch up other languages
Young Wes (b*tch, call me Sheck)
(You mothaf*ckas)
I can't get Jiggy with the sh*t
I can't get Jiggy with the sh*t
(I can't get Jiggy with the sh*t)

I can't get Jiggy with the sh*t (I can't)
I can't get Jiggy with the sh*t
I can't get Jiggy with the sh*t
I can't get Jiggy with the sh*t (b*tch)
I can't get Jiggy with the sh*t (b*tch)
I can't get Jiggy with the sh*t
I can't get Jiggy with the sh*t (hell nah)
I can't get Jiggy with the sh*t
I can't get Jiggy with the sh*t
I can't get, I-I-I can't get Jiggy with the sh*t
I can't get Jiggy with the sh*t (hell nah)
...

เนื้อเพลง Sheck Wes ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Jiggy on The Shits ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Jiggy on The Shits หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Jiggy on The Shits เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ