เนื้อเพลง Vetements Socks - Sheck Wes

ดู 60 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Sheck Wes | เพิ่มเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2561

เนื้อเพลง Vetements Socks

Fa-fa-fa-fa-fa-fa (B*tch)
Young Sheck Wes, Sheck Wes
(Young, young) Witness the best, best
(Young, young, b*tch, young, b*tch) Sheck Wes baby

Drop top coupe (B*tch)
Riding with your boo thang (Skrrr)
F*ck my old b*tch (b*tch)
I thought we had a true thang
Sheck Wes got them bars (Bars)
I give it up like Wu-Tang (Wu, Wu, Wu)
They went to Sheck Wes show (My show)
And my name is what you sang
I got hella problems (F*ck)
And I got hella issues (B*tch)
I got hella shooters, and my shooters official (Pop)
Hoes be all up in my mouth like all up in my dental (Ching)
Put my d*ck all in your mouth, like all up in your dental (Ah)
Sheck Wes got a crazy b*tch
She f*ckin' with my mental (My mental)
She got me all on THC, it's f*cking with my mental (F*ck)
I call up my brothers if Young Sheck Wes got an issue (Issue)
My shooters from hell and man dem, they gonna fix you (Fix)

Young Sheck Wes (Wes)
Stay on your block (Stay on your block)
Pulling up on b*tches in my Vetements Socks
Young Sheck Wes (Wes)
I stay on the block
Pulling up on, Vetements socks

I said don't call me Sheck Wes call me Debo (Punk)
Punk lil n*gga take a lil n*gga chain (B*tch)
Ballin' on n*ggas like a free throw (Swish)
Thats why Sheck Wes never get up out the game (Skrrr)
Young n*gga stay going beast-mode (Beast)
Marshawn Lynch how a n*gga catching plays
Skin a motherf*cker like Seymour (Seymour)
I see more dollars every time I hear my name (Ahh)
Sheck Wes, Sheck Wes, Sheck Wes (B*tch)
Young n*gga pull up in a stretch, stretch (B*tch)
Flyer than a muhf*ckin' jet, jet (Jets)
Shrek Sheck Wes leave you wet, wet (Pop, pop, pop, pop)
Yeah, Sheck Wes from the projects (N*gga)
Sex, drugs, money and violence (N*gga)
All my hoes be wildin' (Wild)
Free all my boys on the island (Free 'em)
Hoes on my d*ck cause a n*gga cash up
Sheck Wes is ahead, tell these n*ggas catch up
N*gga, you ain't gang, p*ssy n*gga back up
Sheck Wes, call my apes if a n*gga act up
Shecks, I'm too real, b*tch I ain't a actor
I was out in Africa living Fear Factor
Shecks, I'm too real and they (B*tch)
Uh, fear the factor (B*tch)
Uh (B*tch), damn (B*tch), watch me pull up in a tractor (Tractor)
No Lambo, I'm a f*cking Green Bay Packer

Young Sheck Wes (Wes)
Stay on the block (Stay on the block)
Pulling up on b*tches in my Vetements socks
(In my Vetements socks)
Young Sheck Wes stay on the flock (Vetements socks)
Pulling up on (Pulling up on b*tches in my Vetements socks)
Pulling up on (This sh*t is kinda crutch, but who gives a f*ck?)
(Because its young Sheck Wes in my Vetements socks)

Listen young man, don't be stressin' (Don't be stressin')
Bullsh*t's part of life, it's a life lesson (A life, life, life lesson)
All pain and attention (Pain and attention)
Ain't have you payin' attention
Listen young man (B*tch)
Don't you be stressin' (Don't you be stressin')
Bullsh*t's part of life, it's a life (Life), life lesson (Life, life lesson)
Uh, I be on my bullsh*t (B*tch, yeah)
And I'm gettin' too (Woo)
And I'm gettin' too (Woo)
And I'm gettin' too lit right now (Too lit)
Young Sheck Wes, young Sheck Wes
I'm too on the sh*ts right now, uh
Young Sheck Wes (B*tch)
Mudboy

เนื้อเพลง Sheck Wes ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Vetements Socks ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Vetements Socks หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Vetements Socks เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ