1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. J.I.D

เนื้อเพลง D/Vision - J.I.D

เนื้อเพลง D/Vision

[Intro: J. Cole]
Yo, I'm in Atlanta, bruh
Hit me back, lil' n*gga

[Chorus: Johnny Venus]
Now elevate my status to Gucci bags
Glued to my apparatus, p*ssy harass us
Me and Siri moving steery so that sh*t don't matter
And yes them things gon' flash if you want to act up

[Verse 1: J.I.D]
Dead 'em from every side of the spectrum
Hannibal Lecter lecture, body part bone collector
Nosy ass hoes get punched in the septum
That's part of the woes for throwing salt like Epsom
Pardon my bros, kinda off the rocker and steps
Don't step, stupid, or you get slapped stupid
East side little Route, Zone 6 vet
Showin' respect, a n*gga forever in debt, but don't forget it
Anybody wanna see 'em, I can make 'em a believer
At your neck like Gillette, get you and the n*gga next to ya
In present time they sayin' that I'm the next n*gga
Woah, woah, that kinda sound like a death trap
Can't see the floor, elevator, where the steps at?
James Bond' 9-James Harden with the step-back
No D, n*ggas playin' foul, where the techs at?
That's cool, wave the 30 round, where the TECs at?
Better get back, better get you a jetpack
They shoot where the ref at
They shoot at your jefe
They leavin' 'em stank like Pepe Le Pew
They just put a hole in his Pepe
I go where the check at, Margiella Gorilla
They kill a n*gga for a thrill, they feel it now, cool, keep it movin'
I won't be the n*gga they taking out, breaking down, face down
As far as these rappers man, these words couldn't hurt a n*gga
Far as these rappers, I can't count on a ninja turtle's finger
Who really is f*cking with the kid, that is J.I.D
I am loud, that is mid, I'm a pound, that's a smidge
I'm astoundin', stout, strong, war ready, resilient
Guess the Lord put me in position just to kill n*ggas
A warrior, but words used is my spear
My sword, my fear, my Lord, my chance is void if I
Do it for myself and don't give back to the loyal
The unemployed, all my boys in here
Okay, let's really make some noise in here

[Verse 2: Doctur Dot]
I'm under pressure, smoking pressure, walking in no direction
Chalk it up to the devil for f*cking with my perspective
Too young to be a witness but old enough for the lessons
Soo Young, got a tucker to f*ck with the chief inspector
I bleed just like your favorites, I sh*t just like the angels
Oh sh*t, I feel a change and a shift in n*ggas' thinkin'
Like Lute, I got the jugg, I'ma say it's quite the finagle
Get rich and make some babies that's weirder than Will and Jada's
But lately, I've been blocked up
Lately, I've been strugglin' with ways to get my stock up
Me and Venus workin' on new videos to blockbust and city shows and pop-ups
And really though I feel as though there's no b*tch I could not f*ck
N*ggas make art and act hard for no Oscar
Boy you're just Leonardo
Born in the life you had to learn to be part of
Still, no deal, still whippin' the Mazda, but f*ck

[Verse 3: Johnny Venus]
N*ggas ain't seein' you Venus, sh*t, and I ain't seeing me
So many nights at the bottom, swore I was ET
My mama beat me, mu'f*ck a degree
I chose both pills, my thoughts 3D
And often I probably come off so off the deep beat
That a lil' n*gga like me gotta keep at least two or three BPs
In the blunt, they're off a DP as the rain pops off of these street
And the pain pops me another one to the brain
I let the strain do what you can't, I know it's hard out tryna reach me, huh
I'm battling addiction, I'm deep in premonitions
I'm clutching on my last dollars, I'm stretching common sense
A pressure point a keeper so I question my existence
Be assessing my involvement, second-guessing my delivery
Lord, Ezekiel take the wheel, I'm flying in the young
Out of luck, out of hope to f*ck up
So motherf*ck a time limit, I'ma take what's mine n*gga
Hah, now elevate my status to Gucci bags
Glued to my apparatus, p*ssy harass us
Me and Siri moving steery so that sh*t don't matter
And yes them things gon' flash if you want to act up

[Chorus: Johnny Venus]
Now elevate my status to Gucci bags
Glued to my apparatus, p*ssy harassers
Me and Siri moving steery so that sh*t don't matter
And yes them things gon' flash if you want to act up

[Outro]
If you want to act up
If you want to act up
Come act up

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง D/Vision ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง D/Vision หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง D/Vision เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ