เนื้อเพลง Off Deez - J.I.D

ดู 28 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน J.I.D | ร่วมร้อง J. Cole | เพิ่มเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561

เนื้อเพลง Off Deez

[Intro: J.I.D, Lil Jon & Valee]
Gangsta, gangsta, gangsta
J.I.D, whoa sh*t, whoa sh*t, whoa sh*t
ChaseTheMoney, ChaseTheMoney
Please, please

[Chorus: J.I.D]
Get off my d*ck, get off my d*ck
.40 my hip, loadin' my clip
Cannabis, cannabis, roll up my spliff
Hannibal, Hannibal, look what I did
Edible, edible, got the munchies
But I got the bungees, I'ma jump off this ship
But I bet he get whipped with the pistol grip
N*gga talkin' that sh*t, now I'm talkin' my sh*t
Get off my d*ck, get off my d*ck
.40 my hip, loadin' my clip
Cannabis, cannabis, roll up my spliff
Hannibal, Hannibal, look what I did
Edible, edible, got the munchies
But I got the bungees, I'ma jump off this ship
But I bet he get whipped with the pistol grip
N*gga talkin' that sh*t, now I'm talkin' my sh*t (Whoa)

[Verse 1: J.I.D]
Okay, East Atlanta playboy
Don't got much to say, boy
Cradle to the grave, and it's been like that since a slave, boy
It ain't sh*t to pull up, pick the f*cking tool up
Screaming hallelujah, pushing daisies and some tulips
(Hi guys, hi, hi, hi)
Itty bitty b*tch, n*ggas in the city with it, pull up with a stick
Thirty with the d*ck
Seen you in a minute, n*gga, put you in cement
Anybody get a n*gga, anybody get
Shouts to the Chi, n*gga poppin' this sh*t
Got the drop in your crib, in the spot where you live
If you talking that sh*t, n*gga, stop it
I'm a God, I'm a king, I'm a giant
N*gga not trying, .40 my side
Eastside guy, but I been worldwide
D.I.Y, T.I.Y, I'ma try, I'ma die for what I believe in
We like to feast and I try to eat, edible meat
I am not an animal, a beast
Riding with the hammer on the seat (Oh)
Shotgun, shotgun, hand on my heat
Bad man, bad man, land of my freedom
N*gga get life, let the white folks be
Online beef, not my motif
.45 me, ta-ta, go sleep
Don't mind little old me, lil' OG
J.I.D, I came in on the boat, see
May I be the cold n*gga with the most heat
N*ggas know bro, you don't know me

[Chorus: J.I.D & J. Cole]
Get off my d*ck, get off my d*ck
.40 my hip, loadin' my clip
Cannabis, cannabis, roll up my spliff
Hannibal, Hannibal, look what I did
Edible, edible, got the munchies
But I got the bungees, I'ma jump off this ship
But I bet he get whipped with the pistol grip
N*gga talkin' that sh*t, now I'm talkin' my sh*t
Get off my d*ck, get off my d*ck
.40 my hip, loadin' my clip
Cannabis, cannabis, roll up my spliff
Hannibal, Hannibal, look what I did
Edible, edible, got the munchies
But I got the bungees, I'ma jump off this ship (Hey)
But I bet he get whipped with the pistol grip (Okay, okay)
N*gga talkin' that sh*t, now I'm talkin' my sh*t (Okay, okay, okay)

[Verse 2: J. Cole]
Legend out the 2-6 (Whoa)
Y'all know who the truth is (Whoa)
Crazy like a movie by that n*gga Stanley Kubrick (Whoa)
Perfect time to pop up (Whoa)
Wet you like the hot tub (Whoa)
Clean up Aisle 7, damn somebody gettin' mopped up (Whoa)
Pull up on the block, eeny, meeny, miny, moe
You and every n*gga that you know is getting popped
F*ckin' with a n*gga, ass sitting in the box
Tryna sneak diss, then I'm pickin' up the Glock
I squeeze this, they be pickin' up the top
Styles, Sheek, Kiss, yeah, I'm pickin' all the locks
Pickin' on a n*gga way bigger, then I got
Bigger than the n*gga that was Kindergarten Cop
Terminator sh*t, I'm a robot
With the chrome .45 that most don't got
One false move, get your moto shot
Turn a n*gga whip to a photo op
Click, click, click, and the flows don't stop
'Til I got more cream than Cold Stone got
Like a boatload, n*gga I'ma float on top
'Til the grass don't grow and the wind don't blow
And the po-po don't kill n*ggas no more
I bought a thirty round extendo
If a n*gga wanna duck, then I'm playing Duck Hunt
In real life, not on Nintendo
Looking out the window like Malcolm X with the rifle
Climb the steps up the Eiffel
Barely broke a bead of sweat, whoa
Many hope to be the best, oh
Cannot f*ck with me just yet, though
J.I.D the closest thing to me
C'est la vie, my vocal range putting
Blood stains on Notre Dame hoodies
Hello fiends, I brought novocaine plus dopamine
You can load your veins with the product I slang
N*ggas gon' honor my name, boy, I'm a God in this game
Y'all n*ggas homonyms, sounding the same
Not in my lane so I can't complain
Me and Ben Frank got a damn good thing goin' on
Way more than a random fling
Cole and J.I.D with a tandem, n*ggas can't stand 'em
Got a new anthem, look at my whip
Slit on my wrist, suicide, suicide doors on my Phantom

[Chorus: J.I.D & J. Cole ]
Get off my d*ck, get off my d*ck
.40 my hip, loadin' my clip
Cannabis, cannabis, roll up my spliff
Hannibal, Hannibal, look what I did
Edible, edible, got the munchies
But I got the bungees, I'ma jump off this ship
But I bet he get whipped with the pistol grip
N*gga talkin' that sh*t, now I'm talkin' my sh*t

[Outro: J.I.D, DJ Drama & Valee]
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Whoa)
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Whoa)
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Whoa)
Get off my d*ck (Uh)
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Get off my)
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Whoa)
Get off my d*ck (Yeah)
Get off my d*ck (Whoa)
Okay
S*cka!
Something special, J.I.D, Cole, Drama
Dreamville
ChaseTheMoney, ChaseTheMoney

เนื้อเพลง J.I.D ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Off Deez ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Off Deez หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Off Deez เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ