1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. 21 Savage

เนื้อเพลง Gun Smoke - 21 Savage

เนื้อเพลง Gun Smoke

Yeah
Yeah
Yeah
Yeah (Gun smoke)
Yeah (Gun smoke)
Yeah, yeah (Gun smoke)
Yeah, yeah, yeah (Gun smoke)
Yeah, yeah

One man army from the get-go (Get-go)
One man army pullin' kick doors (Kick doors)
Talkin' out yo' neck get you tag toed (Tag toed)
I'm a killer whale, you a tadpole (Tadpole)
N*gga, you got asthma, you don't want smoke (Straight up)
Who want cancer? I'm giving out smoke (Straight up)
I got too many b*tches, I can't trip bro (On God)
Most of the time, I be caked up with my stick bro (On God)
Yeah, AK make yo' brotha do the limbo (On God)
Make this Glock "Shiggy Challenge" out the window (On God)
Savage, why you always rappin' 'bout guns for? (Straight up)
'Cause, b*tch, I fell in love with the gun smoke (Straight up)

Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Yeah, gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Put my Glock down, that's a no-no (No-no)
When I wear my suit, I tote my .44 (.44)
Y'all ain't killin' sh*t, y'all n*ggas hoes-hoes (Hoes-hoes)
Cryin' over p*ssy, you a broke joke (Broke joke)

Started with a deuce deuce, turned it to a .38
Then I got a Glock 9, turned it to a AK
First I was a leg shooter, now I'm hittin' chest, face
She done caught rug burn, give that girl a neck brace
Shoot at me with a handgun, that's an insult (Straight up)
We got plenty sticks, n*gga, plus my M's up (Straight up)
My young n*ggas ready to crash, they don't give a f*ck (Straight up)
Let it bang, let 'em hang, I'ma drop mine (Straight up)
I don't need no shooter, everybody know I pop mine (On God)
I'm at Crucial on stage with a Glock 9 (On God)
I keep one in the head, I ain't got time to cock mine (On God)
Murder Gang, n*gga, I'm redder than a stop sign (On God)
You n*ggas know you need to cut out all that d*ckriding (B*tch)
Skinny capris, you think you finer than yo' b*tch, huh? (Lil' b*tch)
You n*ggas mad 'cause I keep throwin' up Zone 6, huh? (Lil' b*tch)
Like "Look at Savage, lil' b*tch ass, he think he the sh*t, huh?" (Facts)
I think I am when I'm ridin' with this stick, huh (21)
I think I am 'cause I just f*cked that n*gga b*tch, huh (On God)
I swear to god my deal worth seven figures, not six, huh (Straight up)
You think you hard, you wanna get shot all up in yo' sh*t, huh?

Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Yeah, gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Gun smoke (Gun smoke)
Put my Glock down, that's a no-no (No-no)
When I wear my suit, I tote my .44 (.44)
Y'all ain't killin' sh*t, y'all n*ggas hoes-hoes (Hoes-hoes)
Cryin' over p*ssy, you a broke joke (Broke joke)

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Gun Smoke ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Gun Smoke หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Gun Smoke เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ