เนื้อเพลง How Did I Get Here - Offset

ดู 98 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Offset | ร่วมร้อง J. Cole | เพิ่มเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เนื้อเพลง How Did I Get Here

[Offset:]
Uh, nobody, you know what I'm sayin', nobody, nobody thought a n*gga would be right here, though, you know
That sh*t make like, that sh*t make, that sh*t make a difference in me and you
You was supposed to be here, n*gga
N*gga, I wasn't 'posed to be in this motherf*cker
Man, you know what I'm sayin'
Give all the glory to God and hard work
But you n*ggas gotta respect this sh*t, you know what I'm sayin'
I'm straight from the...

Where I'm at? (Where) Where I go? (How) How did I get here? (How did I get here?)
Walk around with a Smithfield (Smithfield)
I'm from the south, had a gold grill (Gold grill)
Remember doin' shows in Mobile (Mobile)
Go against me and it's roadkill (Roadkill)
Wakin' up to see the sunrise (Sunrise)
I turned five, I got baptized (Baptized)
We was livin' up in College Park (College Park)
Midnight, heard the gunfight (Gunfight)
Playin' football at Forest Park (Forest Park)
Gresham Park where your moment get defined (Get defined)
The story of my life (The life)
Way before I ever wrote a rhyme (Way before)
Have you ever done time? (Time)
Lookin' at my kids through the blinds (Blinds)
Confinement mind (Confinement)
How you feelin' when you face a dime? (Time)
The truth be told (Told)
I'm supposed to be locked up and dead, cold (Cold)
In the mind of an old (He cold) white man, the black man soul

Felt like I was born on Mars (Mars), everybody starin' too hard (Starin')
They didn't really think I was a star (They didn't really)
Then I f*cked around, beat the odds (F*cked around)
How did I get right here? (How did I?)
Neck, wrist on chandelier (Chandelier)
Made me wanna drop some tears (Tears)
Thankin' God that I switched gears (Whooo)
I'm from another lightyear, I'm a Martian (Martian)
One-third of a human, just partial (One third)
I'm the Sergeant, the Captain, the Marshal (Serge)
I start to barf, it was too much potion
Too fast, everything in slow motion
I get the cash and my money keep grossin' (Get the cash)
Popped a bottle, champagne, we toastin'
Suicide doors on the coupe when they open (Skrrt)
They didn't believe in me (Nah)
Check the stats, number one, you see (You see)
I bet my haters can't breathe
N*gga, don't even compare to me (Nah)
Street n*ggas, we rare, unique (We rare)
We can f*ck 'em by the pair, by the three (By the pair)
Chopper soundin' like a snare in a beat (Like a snare)
I'm from the A, I love your ass, it's a peach (Peach)
Where I'm from, n*ggas cash, don't lease (Cash)
Where I'm from, the stick's on the backseat (Stick sticks)
Where I'm from, police put you six feet
A lot of bums and they sleepin' on the street (Bums)
Yeah, yeah, that's at home (Yeah)
N*gga, go back to your fam' where you dead wrong (Go back)
Miss my dawg, dead and gone (Miss him)
I can hear his voice telling me "Don't go along" (Pistol)
Yeah, the money can't fix that (Naw)
Dirty money, had to rinse that (Dirty money)
I try my hardest not to look back (I try)
Not too long ago I would've took that (Gimme that)
This for my n*ggas had to cook packs (Cook cook)
Million dollar trap fall 'cause of one rat (Rats)
Yeah, ain't no comin' back (Yeah)
How I made it out the jungle, yeah, without a scratch (Hey)

Where I'm at? (Where) Where I go? (How) How did I get here? (How did I get here?)
Walk around with a Smithfield (Smithfield)
I'm from the south, had a gold grill (Gold grill)
Remember doin' shows in Mobile (Mobile)
Go against me and it's roadkill (Roadkill)
Wakin' up to see the sunrise (Sunrise)
I turned five, I got baptized (Baptized)
We was livin' up in College Park (College Park)
Midnight, heard the gunfight (Gunfight)
Playin' football at Forest Park (Forest Park)
Gresham Park where your moment get defined (Get defined)
The story of my life (The life)
Way before I ever wrote a rhyme (Way before)
Have you ever done time? (Time)
Lookin' at my kids through the blinds (Blinds)
Confinement mind (Confinement)
How you feelin' when you face a dime? (Time)
The truth be told (Told)
I'm supposed to be locked up and dead, cold (Cold)
In the mind of an old (He cold) white man, the black man soul

[J. Cole:]
Baptized at First Baptist Church
The pastor name was Reverend Johnson (Okay)
Chastised his shirt and matchin' shoes
But had to front, it never bothered him (Okay)
Hurt his pride but he swallowed it (Okay)
Dirt is all that he spotted
And in the dirty south where bodies pilin' up
So high, they block the birds and rerouted 'em (Damn)
Plenty murderers had observers but
You never heard a peep out of them
So many funerals it ain't enough numerals to keep count of them (Woah)
Look, I'm just settin' the scene
Back when I stared at the phone as I'm lettin' it ring
Another collector, they leave us a message
My mama in deficit, must intervene
I bust out the seams, I'm gettin' too big for these britches now
I invest in the dream, I'm destined for green
I got superstar d*ck for these b*tches now
I got superstar d*ck for these b*tches now
And I think about that when I dig 'em out
(When I dig 'em out, when I dig 'em out)

[Offset:]
Where I'm at? (Where) Where I go? (How) How did I get here? (How did I get here?)
Walk around with a Smithfield (Smithfield)
I'm from the south, had a gold grill (Gold grill)
Remember doin' shows in Mobile (Mobile)
Go against me and it's roadkill (Roadkill)
Wakin' up to see the sunrise (Sunrise)
I turned five, I got baptized (Baptized)
We was livin' up in College Park (College Park)
Midnight, heard the gunfight (Gunfight)
Playin' football at Forest Park (Forest Park)
Gresham Park where your moment get defined (Get defined)
The story of my life (The life)
Way before I ever wrote a rhyme (Way before)
Have you ever done time? (Time)
Lookin' at my kids through the blinds (Blinds)
Confinement mind (Confinement)
How you feelin' when you face a dime? (Time)
The truth be told (Told)
I'm supposed to be locked up and dead, cold (Cold)
In the mind of an old (He cold) white man, the black man soul

เนื้อเพลง Offset ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง How Did I Get Here ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง How Did I Get Here หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง How Did I Get Here เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ