1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Offset

เนื้อเพลง Made Men - Offset

เนื้อเพลง Made Men

You know what I'm sayin'?
You know what I'm sayin', gettin' real paper, you dig what I'm sayin'?
Yeah, just got that new McLaren (Woo)
No cap (Woo, woo, woo, hey)

I was, I was drippin' when I came in (Drippin')
In the trap like a caveman (Trap)
I'm playin' with the M's I don't play with bands (M&M)
Virgil with the Louis and it's out of France (Virgil)
Richard Mille bitin' and it like to dance (Bite)
Lamaborgini truck in the good stance (Skrrt)
Oh, we got smoke? Pay a hunnit bands (Smoke)
Young rich n*gga, I'm a made man (Hey)
And I'm from the Nawf, Nawf
Naked b*tch whippin' with the 40 chalk (Whip it)
Yeah, my wrist cost a loft
Bet your money, n*gga, let it walk and talk
Patek with the frost cost
Shawty doin' magic with her mouth goin' off (Magic)
I was gettin' packs runnin' off (Packs)
Sippin' good drank, noddin' off (Offset)

Drip and I leak (Drippin')
N*ggas ain't goat, they sheep (Goats)
I done put an M in a brief (M&M)
.45 under my seat (Ah)
2.2 this week (2.2)
You know I need an M when I speak (I need that)
Baguettes on my teeth (Baguettes)
You die if you reach (Bow bow)
Start at ten bands when I'm comin' up (Good racks)
'Member when I cashed on a Bentley truck (Who)
N*ggas sleepin' on 'Set, had to wake 'em up (Wake up)
Pour it up, put it in the double cup (Pour it up)
She get up in the pot, uppercut
Brown skin thot, b*ttercup (Thot)
How does it feel to be the runner up? (How?)
Toppin' the charts every time I touch (Top)
The long way, stuff it in all in her gut (The long way)
Give her ten bands, tell her shut it up (Shh)
I be ridin' through the city with the Smith & Wesson (Smith & Wesson)
You kick a door and rob as an adolescent (Hey)
That's why I thank God, a million blessings (God)
Put the packs on the Nawf through the intersection (Nawf)
Smokin' cookie, can't breathe hyperventilation (Who)
Hold my wrist up, motivation (Hey)
I see you n*ggas plottin', alligators (Plot)
Send the shooters I'ma coordinate 'em (Brr)
Big boy Patek and I know they hate it (Big boy)
I just popped a Addy on an elevator (Addy)
Big boy flexin', Arnold Schwarzenegger (Big boy)
Hit him in the organ, shawty ain't gon' make it (Who)
That's your b*tch, we'll f*ckin' take her (Hey)
No cape on, b*tch, no I won't save her (Nah)

I was drippin' when I came in (Drippin')
In the trap like a caveman (Trap)
I'm playin' with the M's I don't play with bands (M&M)
Virgil with the Louis and it's out of France (Virgil)
Richard Mille bitin' and it like to dance (Bite)
Lamaborgini truck in the good stance (Skrrt)
Oh, we got smoke? Pay a hunnit bands (Smoke)
Young rich n*gga, I'm a made man (Hey)
And I'm from the Nawf, Nawf
Naked b*tch whippin' with the 40 chalk (Whip it)
Yeah, my wrist cost a loft
Bet your money, n*gga, let it walk and talk
Patek with the frost cost (Patek)
Shawty doin' magic with her mouth goin' off (Magic)
I was gettin' packs, runnin' off (Packs)
Sippin' good drank, noddin' off

Wait, I ain't even finish (I ain't done)
Dippin' off the stage, I don't care about the image
My brother 17 with a 15 year sentence (Who)
When he jump up out the pen, I'm a give a whole million (Ticket)
Laser, beam on your head like Krillin (Beam)
I was 17 when I turned into a villian
I can snap my fingers and these n*ggas start killin' (Bow)
Ridin' in a Wraith, solar system in the ceilin' (Who)
N*ggas goin' ape when bananas start to peelin' (Ape)
Like 'em with no waist and they gotta be vanilla
Chop Backwood and it's filled with Limoncello
You like to cop good, I'ma hit you with the metal
Put my mama on fleek (Mama)
My daddy on dope, we don't speak (He on dope)
Geeked on a yacht like skreet (I'm geeked up)
Sleep from your block, go to sleep
NDA better not breach (Who)
Codeine put me, asleep (Mud)
She runnin' the water, it leaks (Water)
I get the bag, a beast (Bag)
I bought the Bentyaga for three
She wanna f*ck me but can't speak (Smash)
We gon' get you for all your tweets (Who)
Please don't call it peace (Woo, woo)

I was drippin' when I came in (Drippin')
In the trap like a caveman (Trap)
I'm playin' with the M's I don't play with bands (M&M)
Virgil with the Louis and it's out of France (Virgil)
Richard Mille bitin' and it like to dance (Bite)
Lamaborgini truck in the good stance (Skrrt)
Oh, we got smoke? Pay a hunnit bands (Smoke)
Young rich n*gga, I'm a made man (Hey)
And I'm from the Nawf, Nawf
Naked b*tch whippin' with the 40 chalk (Whip it)
Yeah, my wrist cost a loft
Bet your money, n*gga, let it walk and talk
Patek with the frost cost
Shawty doin' magic with her mouth goin' off (Magic)
I was gettin' packs runnin' off (Packs)
Sippin' good drank, noddin' off

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Made Men ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Made Men หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Made Men เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ